Index gramatyczny

c Rozwiń wszystko C Zwiń wszystko

Infinitive of purpose Bezokolicznik celu
 
Dialogi: 10.4
Gramatyka: 10.4

Bare infinitive Bezokolicznik niepełny
 
Dialogi: 11.1 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.7
Gramatyka: 11.1 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.7

Full infinitive Bezokolicznik pełny
 
Dialogi: 9.1 | 9.2 | 10.4 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 18.6 | 18.8 | 20.4
Gramatyka: 9.1 | 9.2 | 10.4 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 18.6 | 18.8 | 20.4

Past Continuous Tense Czas przeszły prosty
 
Dialogi: 18.2 | 18.3 | 19.3 | 19.4 | 20.6 | 21.7
Gramatyka: 18.2 | 18.3 | 19.3 | 19.4 | 20.6 | 21.7

Past Simple Tense Czas przeszły prosty
 
Dialogi: 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 16.3 | 16.4 | 17.5 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | 24.3
Gramatyka: 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 16.3 | 16.4 | 17.5 | 18.2 | 19.3 | 19.4 | 24.3

Future Continuous Tense Czas przyszły ciągły
 
Dialogi: 22.2
Gramatyka: 22.2

Future Perfect Tense Czas przyszły dokonany
 
Dialogi: 22.4
Gramatyka: 22.4

Future Simple Tense Czas przyszły prosty
 
Dialogi: 11.1 | 11.2 | 12.6 | 16.3 | 16.4 | 19.4
Gramatyka: 11.1 | 11.2 | 12.6 | 16.3 | 16.4 | 19.4

Present Continuous / Progressive Tense Czas teraźniejszy ciągły
 
Dialogi: 9.5 | 9.6 | 9.7 | 11.8 | 12.6 | 19.4
Gramatyka: 9.5 | 9.6 | 9.7 | 11.8 | 12.6 | 19.4

Present Perfect Continuous / Progressive Tense Czas teraźniejszy dokonany ciągły
 
Dialogi: 21.3 | 21.4 | 21.5
Gramatyka: 21.3 | 21.4 | 21.5

Present Perfect Simple Tense Czas teraźniejszy dokonany prosty
 
Dialogi: 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 19.4 | 20.7 | 21.3 | 21.4 | 21.5
Gramatyka: 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 19.4 | 20.7 | 21.3 | 21.4 | 21.5

Present Simple Tense Czas teraźniejszy prosty
 
Dialogi: 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 9.7 | 11.8 | 12.1 | 16.3 | 16.4
Gramatyka: 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 9.7 | 11.8 | 12.1 | 16.3 | 16.4

Past Perfect Continuous / Progressive Tense Czas zaprzeszły ciągły
 
Dialogi: 21.5
Gramatyka: 21.5

Past Perfect Simple Tense Czas zaprzeszły prosty
 
Dialogi: 19.2 | 19.3 | 19.4 | 20.7 | 21.5 | 23.1 | 24.3
Gramatyka: 19.2 | 19.3 | 19.4 | 20.7 | 21.5 | 23.1 | 24.3

Verb to be Czasownik być to be
 
Dialogi: 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2
Gramatyka: 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2

Verb to have (got) Czasownik mieć to have (got)
 
Dialogi: 4.3 | 4.4 | 16.6 | 24.1
Gramatyka: 4.3 | 4.4 | 16.6 | 24.1

Modal verb can Czasownik modalny umieć, móc can
 
Dialogi: 3.7 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 13.5 | 14.2 | 15.8 | 20.2 | 22.5
Gramatyka: 3.7 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 13.5 | 14.2 | 15.8 | 20.2 | 22.5

Active verbs Czasowniki dynamiczne
 
Dialogi: 11.8 | 12.1
Gramatyka: 11.8 | 12.1

Phrasal verbs Czasowniki frazowe
 
Dialogi: 6.4 | 8.5 | 14.3 | 16.2 | 19.1 | 21.6 | 24.2
Gramatyka: 6.4 | 8.5 | 14.3 | 16.2 | 19.1 | 21.6 | 24.2

Ergative phrasal verbs Czasowniki frazowe ergatywne
 
Dialogi: 21.6
Gramatyka: 21.6

Intransitive phrasal verbs Czasowniki frazowe nieprzechodnie
 
Dialogi: 8.5 | 14.3
Gramatyka: 8.5 | 14.3

Inseparable phrasal verbs Czasowniki frazowe nierozłączne
 
Dialogi: 8.5 | 14.3 | 16.2 | 21.6 | 24.2
Gramatyka: 8.5 | 14.3 | 16.2 | 21.6 | 24.2

Transitive phrasal verbs Czasowniki frazowe przechodnie
 
Dialogi: 6.4 | 8.5 | 16.2 | 19.1 | 21.6 | 24.2
Gramatyka: 6.4 | 8.5 | 16.2 | 19.1 | 21.6 | 24.2

Separable phrasal verbs Czasowniki frazowe rozłączne
 
Dialogi: 6.4 | 19.1 | 21.6
Gramatyka: 6.4 | 19.1 | 21.6

Three-part phrasal verbs Czasowniki frazowe trzyczłonowe
 
Dialogi: 24.2
Gramatyka: 24.2

Modal verbs Czasowniki modalne
 
Dialogi: 3.7 | 6.3 | 6.4 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 20.5 | 22.3 | 22.5
Gramatyka: 3.7 | 6.3 | 6.4 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 20.5 | 22.3 | 22.5

Modal verbs in the past Czasowniki modalne w przeszłych konstrukcjach
 
Dialogi: 22.5
Gramatyka: 22.5

Transitive verbs with two objects Czasowniki przechodnie z dwoma dopełnieniami
 
Dialogi: 11.3 | 14.4
Gramatyka: 11.3 | 14.4

Stative verbs Czasowniki statyczne
 
Dialogi: 11.8 | 12.1
Gramatyka: 11.8 | 12.1

Verbs followed by object and full infinitive Czasowniki w połączeniu z dopełnieniem i pełnym bezokolicznikiem
 
Dialogi: 13.8 | 14.1
Gramatyka: 13.8 | 14.1

Verbs followed by bare infinitive Czasowniki w połączeniu z niepełnym bezokolicznikiem
 
Dialogi: 11.1 | 11.2 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.7 | 14.4 | 15.8 | 24.3
Gramatyka: 11.1 | 11.2 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.7 | 14.4 | 15.8 | 24.3

Verbs followed by full infinitive Czasowniki w połączeniu z pełnym bezokolicznikiem
 
Dialogi: 9.1 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 18.6 | 18.8 | 19.5
Gramatyka: 9.1 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 18.6 | 18.8 | 19.5

Verbs followed by prepositions Czasowniki w połączeniu z przyimkami
 
Dialogi: 11.4 | 14.8 | 20.3
Gramatyka: 11.4 | 14.8 | 20.3

Verbs followed by gerund Czasowniki w połączeniu z rzeczownikiem odczasownikowym gerund
 
Dialogi: 18.5 | 18.6 | 19.5
Gramatyka: 18.5 | 18.6 | 19.5

Verbs followed by that Czasowniki w połączeniu z that
 
Dialogi: 10.7 | 19.5
Gramatyka: 10.7 | 19.5

Narrative tenses Czasy narracyjne
 
Dialogi: 19.3
Gramatyka: 19.3

Saxon genitive Dopełniacz ‘s
 
Dialogi: 4.9 | 5.7
Gramatyka: 4.9 | 5.7

Of genitive Dopełniacz of
 
Dialogi: 5.6 | 5.7
Gramatyka: 5.6 | 5.7

Mathematical calculations Działania matematyczne
 
Dialogi: 24.5
Gramatyka: 24.5

Past Participle Imiesłów bierny
 
Dialogi: 16.3 | 16.4 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 20.7 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 22.4 | 22.5 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 24.3
Gramatyka: 16.3 | 16.4 | 16.5 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 20.7 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 22.4 | 22.5 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 24.3

Present participle Imiesłów czynny czasu teraźniejszego
 
Dialogi: 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 11.8 | 12.6 | 18.2 | 18.3 | 19.3 | 19.4 | 20.6 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 22.3
Gramatyka: 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 11.8 | 12.6 | 18.2 | 18.3 | 19.3 | 19.4 | 20.6 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 22.2 | 22.3

Construction to be used to something Konstrukcja to be used to something
 
Dialogi: 18.7
Gramatyka: 18.7

Infinitive construction to be going to Konstrukcja bezokolicznikowa to be going to
 
Dialogi: 12.5 | 12.6
Gramatyka: 12.5 | 12.6

Infinitive construction with there is Konstrukcja bezokolicznikowa z there is
 
Dialogi: 14.6
Gramatyka: 14.6

Construction used to do something Konstrukcja used to do something
 
Dialogi: 18.8 | 21.7
Gramatyka: 18.8 | 21.7

Infinitive constructions with adjectives Konstrukcje bezokolicznikowe z przymiotnikami
 
Dialogi: 14.5
Gramatyka: 14.5

Infinitive constructions with interrogative pronouns Konstrukcje bezokolicznikowe z zaimkami pytającymi
 
Dialogi: 14.4
Gramatyka: 14.4

Causative have Konstrukcje bierne z czasownikiem mieć have
 
Dialogi: 24.1
Gramatyka: 24.1

Constructions I wish / if only Konstrukcje I wish, if only
 
Dialogi: 16.1 | 23.1
Gramatyka: 16.1 | 23.1

Constructions with had better Konstrukcje z had better
 
Dialogi: 24.3
Gramatyka: 24.3

Constructions with would rather Konstrukcje z would rather
 
Dialogi: 24.3
Gramatyka: 24.3

Connecting multiple verbs Łączenie kilku czasowników
 
Dialogi: 13.7 | 14.2
Gramatyka: 13.7 | 14.2

Numerals Liczebniki
 
Dialogi: 2.1 | 10.2 | 10.5 | 24.5
Gramatyka: 2.1 | 10.2 | 10.5 | 24.5

Reported speech Mowa zależna
 
Dialogi: 15.7 | 15.8 | 19.4
Gramatyka: 15.7 | 15.8 | 19.4

Irregular plural Nieregularna liczba mnoga
 
Dialogi: 3.1
Gramatyka: 3.1

Offers and proposals Oferty i propozycje
 
Dialogi: 19.7
Gramatyka: 19.7

Adverbials of time Okoliczniki czasu
 
Dialogi: 5.5 | 5.8 | 6.1 | 10.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4
Gramatyka: 5.5 | 5.8 | 6.1 | 10.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4

Adverbials of frequency Okoliczniki częstotliwości
 
Dialogi: 5.3 | 5.4 | 5.5
Gramatyka: 5.3 | 5.4 | 5.5

Adverbials of place Okoliczniki miejsca
 
Dialogi: 6.5 | 6.6
Gramatyka: 6.5 | 6.6

Second conditional Okres warunkowy drugi
 
Dialogi: 15.5
Gramatyka: 15.5

First conditional Okres warunkowy pierwszy
 
Dialogi: 15.3 | 15.4
Gramatyka: 15.3 | 15.4

Third conditional Okres warunkowy trzeci
 
Dialogi: 23.1
Gramatyka: 23.1

Zero conditional Okres warunkowy zerowy
 
Dialogi: 15.2
Gramatyka: 15.2

Quantifiers Określniki ilościowe
 
Dialogi: 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 8.4 | 8.6 | 22.1
Gramatyka: 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 8.4 | 8.6 | 22.1

Conditionals Okresy warunkowe
 
Dialogi: 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 23.1
Gramatyka: 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 23.1

Mixed conditionals Okresy warunkowe mieszane
 
Dialogi: 23.3
Gramatyka: 23.3

Zero article Opuszczanie przedimka
 
Dialogi: 7.8 | 21.2 | 23.4
Gramatyka: 7.8 | 21.2 | 23.4

Other / another as adjectives Other / another jako przymiotniki
 
Dialogi: 24.4
Gramatyka: 24.4

Other / others as pronouns Other / others jako zaimki
 
Dialogi: 24.4
Gramatyka: 24.4

Indefinite article Przedimek nieokreślony
 
Dialogi: 1.3 | 2.1 | 2.9 | 7.8 | 21.2
Gramatyka: 1.3 | 2.1 | 2.9 | 7.8 | 21.2

Definite article Przedimek określony
 
Dialogi: 2.1 | 7.8 | 21.2 | 23.4
Gramatyka: 2.1 | 7.8 | 21.2 | 23.4

Verb prefixes Przedrostki czasowników
 
Dialogi: 17.6
Gramatyka: 17.6

Negative prefixes Przedrostki negatywne
 
Dialogi: 17.6 | 21.1
Gramatyka: 17.6 | 21.1

Adjective prefixes Przedrostki przymiotników
 
Dialogi: 21.1
Gramatyka: 21.1

Past habits Przeszłe nawyki
 
Dialogi: 18.8 | 21.7
Gramatyka: 18.8 | 21.7

Prepositions Przyimki
 
Dialogi: 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 14.8 | 16.8 | 20.3
Gramatyka: 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 14.8 | 16.8 | 20.3

Adjectives Przymiotniki
 
Dialogi: 1.7 | 1.9 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.2 | 12.3 | 14.5 | 15.6 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18.4 | 20.4 | 21.1 | 24.6
Gramatyka: 1.7 | 1.9 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.8 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 12.2 | 12.3 | 14.5 | 15.6 | 16.5 | 16.8 | 17.8 | 18.4 | 20.4 | 21.1 | 24.6

Adjectives followed by full infinitive Przymiotniki w połączeniu z pełnym bezokolicznikiem
 
Dialogi: 14.5 | 14.6 | 20.4
Gramatyka: 14.5 | 14.6 | 20.4

Adjectives followed by prepositions Przymiotniki w połączeniu z przyimkami
 
Dialogi: 3.8 | 3.9 | 16.8 | 18.4
Gramatyka: 3.8 | 3.9 | 16.8 | 18.4

Adjectives ending with -ed Przymiotniki zakończone na -ed
 
Dialogi: 9.8
Gramatyka: 9.8

Adjectives ending with -ful Przymiotniki zakończone na -ful
 
Dialogi: 12.2
Gramatyka: 12.2

Adjectives ending with -ing Przymiotniki zakończone na -ing
 
Dialogi: 9.8
Gramatyka: 9.8

Adjectives ending with -less Przymiotniki zakończone na -less
 
Dialogi: 12.2
Gramatyka: 12.2

Compound adjectives Przymiotniki złożone
 
Dialogi: 10.5 | 15.6 | 16.5
Gramatyka: 10.5 | 15.6 | 16.5

Verb suffixes Przyrostki czasowników
 
Dialogi: 24.6
Gramatyka: 24.6

Adjective suffixes Przyrostki przymiotników
 
Dialogi: 24.6
Gramatyka: 24.6

Adverb suffixes Przyrostki przysłówków
 
Dialogi: 24.6
Gramatyka: 24.6

Noun suffixes Przyrostki rzeczowników
 
Dialogi: 22.6
Gramatyka: 22.6

Adverbs Przysłówki
 
Dialogi: 5.3 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 10.2 | 10.6 | 12.3 | 12.4 | 17.2 | 17.3 | 17.7 | 24.6
Gramatyka: 5.3 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 10.2 | 10.6 | 12.3 | 12.4 | 17.2 | 17.3 | 17.7 | 24.6

Adverbs of frequency Przysłówki częstotliwości
 
Dialogi: 5.3 | 5.4 | 5.5 | 7.7
Gramatyka: 5.3 | 5.4 | 5.5 | 7.7

Adverbs having the same form as adjectives Przysłówki mające tę samą formę co przymiotnik
 
Dialogi: 12.3
Gramatyka: 12.3

Adverbs of manner Przysłówki sposobu
 
Dialogi: 12.3
Gramatyka: 12.3

Adverbs for expressing approximation Przysłówki wyrażające przybliżenie
 
Dialogi: 10.2
Gramatyka: 10.2

Questions about subject and object Pytania o podmiot i dopełnienie
 
Dialogi: 4.2 | 11.5
Gramatyka: 4.2 | 11.5

Indirect wh-questions Pytania pośrednie szczegółowe
 
Dialogi: 23.6
Gramatyka: 23.6

Question tags Pytania rozłączne
 
Dialogi: 8.1
Gramatyka: 8.1

Regular plural Regularna liczba mnoga
 
Dialogi: 2.3
Gramatyka: 2.3

Gerund Rzeczownik odczasownikowy gerund
 
Dialogi: 9.3 | 9.4 | 12.1 | 13.7 | 18.5 | 18.6
Gramatyka: 9.3 | 9.4 | 12.1 | 13.7 | 18.5 | 18.6

Collective nominal adjectives Rzeczowniki zbiorowe
 
Dialogi: 17.8
Gramatyka: 17.8

Compound nouns Rzeczowniki złożone
 
Dialogi: 12.7
Gramatyka: 12.7

Word formation Słowotwórstwo
 
Dialogi: 9.8 | 10.5 | 12.2 | 12.7 | 15.6 | 16.5 | 17.6 | 21.1 | 22.6
Gramatyka: 9.8 | 10.5 | 12.2 | 12.7 | 15.6 | 16.5 | 17.6 | 21.1 | 22.6

Comparison of adjectives Stopniowanie przymiotników
 
Dialogi: 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 10.6 | 17.7
Gramatyka: 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 10.6 | 17.7

Comparison of adverbs Stopniowanie przysłówków
 
Dialogi: 8.3 | 8.6 | 10.5 | 12.4 | 17.7
Gramatyka: 8.3 | 8.6 | 10.5 | 12.4 | 17.7

Passive voice Strona bierna
 
Dialogi: 16.3 | 16.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 24.1
Gramatyka: 16.3 | 16.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 24.1

Dummy subject Sztuczny podmiot
 
Dialogi: 3.4 | 3.5 | 3.6 | 14.6
Gramatyka: 3.4 | 3.5 | 3.6 | 14.6

Imperative Tryb rozkazujący
 
Dialogi: 2.2
Gramatyka: 2.2

Collocations of common verbs Utarte wyrażenia czasownikowe
 
Dialogi: 7.2 | 7.3 | 10.3 | 10.7 | 16.7
Gramatyka: 7.2 | 7.3 | 10.3 | 10.7 | 16.7

Uses of would Użycie would
 
Dialogi: 9.2 | 14.1 | 15.5 | 15.8 | 19.4 | 21.7 | 23.1 | 24.3
Gramatyka: 9.2 | 14.1 | 15.5 | 15.8 | 19.4 | 21.7 | 23.1 | 24.3

Expressing quantity Wyrażanie ilości
 
Dialogi: 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 8.4 | 8.6 | 22.1 | 24.4
Gramatyka: 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 8.4 | 8.6 | 22.1 | 24.4

Expressing future Wyrażanie przyszłości
 
Dialogi: 11.1 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 19.4 | 20.1 | 22.2
Gramatyka: 11.1 | 11.2 | 12.5 | 12.6 | 19.4 | 20.1 | 22.2

Expressing ability Wyrażanie umiejętności
 
Dialogi: 3.7 | 6.3 | 6.4 | 20.2
Gramatyka: 3.7 | 6.3 | 6.4 | 20.2

Regrets about the past Wyrażanie żalu odnośnie przeszłości
 
Dialogi: 23.1
Gramatyka: 23.1

Idiomatic expressions Wyrażenia idiomatyczne
 
Dialogi: 19.6
Gramatyka: 19.6

Quantifiers as pronouns Wyrażenia ilościowe jako zaimki
 
Dialogi: 22.1
Gramatyka: 22.1

Expression would like Wyrażenie would like
 
Dialogi: 9.2
Gramatyka: 9.2

Distributive pronouns Zaimki dystrybutywne
 
Dialogi: 22.1 | 24.4
Gramatyka: 22.1 | 24.4

Possessive pronouns Zaimki dzierżawcze
 
Dialogi: 1.7 | 1.9 | 5.1
Gramatyka: 1.7 | 1.9 | 5.1

Indefinite pronouns Zaimki nieokreślone
 
Dialogi: 4.8 | 7.7 | 8.7
Gramatyka: 4.8 | 7.7 | 8.7

Object pronouns Zaimki osobowe w dopełniaczu
 
Dialogi: 3.2 | 3.3
Gramatyka: 3.2 | 3.3

Subject pronouns Zaimki osobowe w mianowniku
 
Dialogi: 1.2 | 1.4 | 1.5
Gramatyka: 1.2 | 1.4 | 1.5

Interrogative pronouns Zaimki pytające
 
Dialogi: 2.4 | 2.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1
Gramatyka: 2.4 | 2.7 | 4.7 | 4.9 | 5.1

Demonstrative pronouns Zaimki wskazujące
 
Dialogi: 2.9 | 3.1
Gramatyka: 2.9 | 3.1

Reflexive pronouns Zaimki zwrotne
 
Dialogi: 13.2
Gramatyka: 13.2

Adverbial clauses of time Zdania okolicznikowe czasu
 
Dialogi: 15.1
Gramatyka: 15.1

Relative clauses Zdania podrzędne
 
Dialogi: 11.6 | 11.7 | 23.5 | 23.6
Gramatyka: 11.6 | 11.7 | 23.5 | 23.6

Relative clauses with if / weather Zdania podrzędne wprowadzane przez if / whether
 
Dialogi: 23.5
Gramatyka: 23.5

Clauses of comparision Zdania porównujące
 
Dialogi: 17.7
Gramatyka: 17.7

Noun clauses with that Zdania rzeczownikowe z that
 
Dialogi: 10.7 | 19.5
Gramatyka: 10.7 | 19.5

Defining relative clauses Zdania względne definiujące
 
Dialogi: 11.6
Gramatyka: 11.6

Non-defining relative clauses Zdania względne niedefiniujące
 
Dialogi: 18.1
Gramatyka: 18.1

Different meanings of like Znaczenia słowa
 
Dialogi: 13.6
Gramatyka: 13.6

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW