Step 9

Opis

Tematy tego kursu

151 kroków

Step 9.1?

Pełny bezokolicznik czasownika: to rest, to stay, to go • Łączenie dwóch czasowników za pomocą pełnego bezokolicznika: I want to do it. Chcę to zrobić / I promised to help. Obiecałem pomóc • Wymowa liter aw, au • Word Focus: liveleave • Word Focus: livedleft • Word Focus: borrowlend
Dialog 1. Free time (1)
Dialog 2. Free time (2)
Dialog 3. House
Dialog 4. Social events
Dialog 5. Sightseeing
Dialog 6. Housework
Dialog 7. Money
Dialog 8. Work
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: LIVE – LEAVE
Trudne słowa: LIVED – LEFT
Nowe słowa
Nagrania

Step 9.2?

Użycie czasownika would like chcieć • Bezokolicznikowe wyrażenie would like to do sth chcieć coś zrobić • w zdaniach twierdzących: I would like to do it. • w przeczeniach: I wouldn't like to do it. • w pytaniach: Would you like to do it?

Step 9.3?

Imiesłów czynny czasu teraźniejszego (Present Participle): crying children płaczące dzieci; talking men rozmawiający mężczyźni • Rzeczownik odczasownikowy (gerund) jako podmiot: Cutting the grass is easy. Koszenie trawy jest łatwe • Rzeczownik odczasownikowy (gerund) po przyimku: I'm good at parking. Jestem dobry w parkowaniu • Wymowa liter war, wa • Word Focus: thinkthing

Step 9.4?

Rzeczownik odczasownikowy (gerund) po czasownikach like, love, hate, enjoy, prefer, mind: I hate cleaning. Nienawidzę sprzątania • Word Focus: tiredtiring

Step 9.5?

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous dla osób I, you, we, they • Zdania twierdzące: I'm working. • Przeczenia: I'm not working. • Pytania ogólne: Are you working? • Pytania szczegółowe wh- questions: What are you doing?Wymowa liter qu

Step 9.6?

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous dla osób he, she, it • Zdania twierdzące: She is talking. • Przeczenia: She isn't talking. • Pytania ogólne: Is she talking? • Pytania szczegółowe wh- questions: What is she doing? • Word Focus: tellsay • Word Focus: telltalk

Step 9.7?

Porównanie czasów teraźniejszego prostego Present Simple i teraźniejszego ciągłego Present Continuous: They always talk. / They are talking now. • Zdania twierdzące • Przeczenia • Pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questionsWymowa liter qua • Word Focus: stillsteal

Step 9.8?

Przymiotniki zakończone na -ing vs. przymiotniki zakończone na -ed: tiring męczący / tired zmęczony

Powtórka słownictwa 9

Step 9

Opis

Tematy tego kursu

151 kroków

Step 9.1?

Pełny bezokolicznik czasownika: to rest, to stay, to go • Łączenie dwóch czasowników za pomocą pełnego bezokolicznika: I want to do it. Chcę to zrobić / I promised to help. Obiecałem pomóc • Wymowa liter aw, au • Word Focus: liveleave • Word Focus: livedleft • Word Focus: borrowlend
Dialog 1. Free time (1)
Dialog 2. Free time (2)
Dialog 3. House
Dialog 4. Social events
Dialog 5. Sightseeing
Dialog 6. Housework
Dialog 7. Money
Dialog 8. Work
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: LIVE – LEAVE
Trudne słowa: LIVED – LEFT
Nowe słowa
Nagrania

Step 9.2?

Użycie czasownika would like chcieć • Bezokolicznikowe wyrażenie would like to do sth chcieć coś zrobić • w zdaniach twierdzących: I would like to do it. • w przeczeniach: I wouldn't like to do it. • w pytaniach: Would you like to do it?

Step 9.3?

Imiesłów czynny czasu teraźniejszego (Present Participle): crying children płaczące dzieci; talking men rozmawiający mężczyźni • Rzeczownik odczasownikowy (gerund) jako podmiot: Cutting the grass is easy. Koszenie trawy jest łatwe • Rzeczownik odczasownikowy (gerund) po przyimku: I'm good at parking. Jestem dobry w parkowaniu • Wymowa liter war, wa • Word Focus: thinkthing

Step 9.4?

Rzeczownik odczasownikowy (gerund) po czasownikach like, love, hate, enjoy, prefer, mind: I hate cleaning. Nienawidzę sprzątania • Word Focus: tiredtiring

Step 9.5?

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous dla osób I, you, we, they • Zdania twierdzące: I'm working. • Przeczenia: I'm not working. • Pytania ogólne: Are you working? • Pytania szczegółowe wh- questions: What are you doing?Wymowa liter qu

Step 9.6?

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous dla osób he, she, it • Zdania twierdzące: She is talking. • Przeczenia: She isn't talking. • Pytania ogólne: Is she talking? • Pytania szczegółowe wh- questions: What is she doing? • Word Focus: tellsay • Word Focus: telltalk

Step 9.7?

Porównanie czasów teraźniejszego prostego Present Simple i teraźniejszego ciągłego Present Continuous: They always talk. / They are talking now. • Zdania twierdzące • Przeczenia • Pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questionsWymowa liter qua • Word Focus: stillsteal

Step 9.8?

Przymiotniki zakończone na -ing vs. przymiotniki zakończone na -ed: tiring męczący / tired zmęczony

Powtórka słownictwa 9

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW