Step 7

Opis

Tematy tego kursu

155 kroków

Step 7.1?

Czasy proste: teraźniejszy Present Simple i przeszły Past Simple czasowników regularnych dla wszystkich osób • Czas teraźniejszy prosty Present Simple i przeszły prosty Past Simple czasownika be być dla wszystkich osób • Czasownik can umieć, potrafić, móc oraz jego przeszła forma could do wyrażenia umiejętności i możliwości • Wymowa – kontrasty: ar vs. ir, ur, ear • Word Focus: closeclose to
Dialog 1. Work (1)
Dialog 2. Work (2)
Dialog 3. Work (3)
Dialog 4. Travel
Dialog 5. Films
Dialog 6. City
Dialog 7. Countryside
Dialog 8. City
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: CLOSE – CLOSE TO
Nowe słowa
Nagrania

Step 7.2?

Utarte wyrażenia z czasownikami have mieć i go pójśćhave breakfast, have supper, have a coffee, have a sandwich, have a snack, have a break, have a bath, have a good time, have fungo for a walk, go for a drink, go for a swim, go for a drive, go for a jog, go for a hike

Step 7.3?

Utarte wyrażenia z czasownikami do robić, wykonywać i make robić, wytwarzaćdo a task, do a course, do business, do homework, do housework, do well, do badlymake dinner, make lunch, make a mistake, make a decision, make a noise, make a sound • Wymowa liter ir, ire • Word Focus: makedo

Step 7.4?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla osób I, you, we, they • Zdania twierdzące: We thought about it. • Przeczenia: We didn't think about it. • Pytania ogólne: Did you think about it? • Pytania szczegółowe wh- questions: What did you think about? • Word Focus: sosaw • Word Focus: untilto

Step 7.5?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla osób he, she, it • Zdania twierdzące: He found it. • Przeczenia: He didn't find it. • Pytania ogólne: Did he find it? • Pytania szczegółowe wh- questions: What did he find? • Pytania o podmiot i dopełnienie: Who found it? Kto to znalazł? / Where did he find it? Gdzie on to znalazł? • Wymowa liter ur, ure • Word Focus: withby

Step 7.6?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla wszystkich osób • Zdania twierdzące • Przeczenia • Pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questions • Pytania o podmiot i pytania o dopełnienie: Who helped you? Kto ci pomógł? / Who did you help? Komu ty pomogłeś?

Step 7.7?

Zdania z przysłówkami ever, never, anywhere, nowhere • Zdania z zaimkami nieokreślonymi anything, nothing, anybody, nobody • Zasada pojedynczego przeczenia: I never smoked. Nigdy nie paliłem / I knew nobody. Nikogo nie znałem / They went nowhere interesting. Nie pojechali w żadne ciekawe miejsce • Wymowa – kontrasty: ur, ir, er vs. are • Word Focus: sadsaid • Word Focus: teachlearn • Word Focus: taughtlearnt

Step 7.8?

Przedimek nieokreślony a / an • Przedimek określony the • Opuszczanie przedimków • Wymowa liter: ear

Powtórka słownictwa 7

Step 7

Opis

Tematy tego kursu

155 kroków

Step 7.1?

Czasy proste: teraźniejszy Present Simple i przeszły Past Simple czasowników regularnych dla wszystkich osób • Czas teraźniejszy prosty Present Simple i przeszły prosty Past Simple czasownika be być dla wszystkich osób • Czasownik can umieć, potrafić, móc oraz jego przeszła forma could do wyrażenia umiejętności i możliwości • Wymowa – kontrasty: ar vs. ir, ur, ear • Word Focus: closeclose to
Dialog 1. Work (1)
Dialog 2. Work (2)
Dialog 3. Work (3)
Dialog 4. Travel
Dialog 5. Films
Dialog 6. City
Dialog 7. Countryside
Dialog 8. City
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: CLOSE – CLOSE TO
Nowe słowa
Nagrania

Step 7.2?

Utarte wyrażenia z czasownikami have mieć i go pójśćhave breakfast, have supper, have a coffee, have a sandwich, have a snack, have a break, have a bath, have a good time, have fungo for a walk, go for a drink, go for a swim, go for a drive, go for a jog, go for a hike

Step 7.3?

Utarte wyrażenia z czasownikami do robić, wykonywać i make robić, wytwarzaćdo a task, do a course, do business, do homework, do housework, do well, do badlymake dinner, make lunch, make a mistake, make a decision, make a noise, make a sound • Wymowa liter ir, ire • Word Focus: makedo

Step 7.4?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla osób I, you, we, they • Zdania twierdzące: We thought about it. • Przeczenia: We didn't think about it. • Pytania ogólne: Did you think about it? • Pytania szczegółowe wh- questions: What did you think about? • Word Focus: sosaw • Word Focus: untilto

Step 7.5?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla osób he, she, it • Zdania twierdzące: He found it. • Przeczenia: He didn't find it. • Pytania ogólne: Did he find it? • Pytania szczegółowe wh- questions: What did he find? • Pytania o podmiot i dopełnienie: Who found it? Kto to znalazł? / Where did he find it? Gdzie on to znalazł? • Wymowa liter ur, ure • Word Focus: withby

Step 7.6?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników nieregularnych dla wszystkich osób • Zdania twierdzące • Przeczenia • Pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questions • Pytania o podmiot i pytania o dopełnienie: Who helped you? Kto ci pomógł? / Who did you help? Komu ty pomogłeś?

Step 7.7?

Zdania z przysłówkami ever, never, anywhere, nowhere • Zdania z zaimkami nieokreślonymi anything, nothing, anybody, nobody • Zasada pojedynczego przeczenia: I never smoked. Nigdy nie paliłem / I knew nobody. Nikogo nie znałem / They went nowhere interesting. Nie pojechali w żadne ciekawe miejsce • Wymowa – kontrasty: ur, ir, er vs. are • Word Focus: sadsaid • Word Focus: teachlearn • Word Focus: taughtlearnt

Step 7.8?

Przedimek nieokreślony a / an • Przedimek określony the • Opuszczanie przedimków • Wymowa liter: ear

Powtórka słownictwa 7

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW