Step 6

Opis

Tematy tego kursu

168 kroków

Step 6.1?

Czasownik be być w formie przeszłej were dla osób we, you, they • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Okoliczniki czasu last night itp.
Dialog 1. Home
Dialog 2. School
Dialog 3. Free time (1)
Dialog 4. Party
Dialog 5. Business
Dialog 6. Free time (2)
Dialog 7. Emergency
Dialog 8. Work
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 6.2?

Czasownik be być w formach przeszłych was, were dla osób I, you, we, they, he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questions • Krótkie i długie odpowiedzi • Pytania z przyimkiem na końcu: What was he afraid of? • Wymowa liter ar, are • Word Focus: quiet - quite

Step 6.3?

Czasowniki could do wyrażenia umiejętności • W zdaniach oznajmujących: I could swim. • W przeczeniach: I couldn't swim. • W pytaniach: Could you swim?

Step 6.4?

Czasowniki can / could do wyrażenia prośby: Could you help me? • Czasowniki frazowe turn on / turn off • Wymowa liter air, are • Word Focus: ask - please

Step 6.5?

Tworzenie okoliczników miejsca • przy pomocy przyimków in, on, behind, under, above, next to • przy pomocy przysłówków near, far • Word Focus: see - look

Step 6.6?

Tworzenie okoliczników miejsca • przy pomocy przyimków in front of, opposite, between, next to, round, on • przy pomocy przysłówków near, close, far • Wymowa – kontrasty: ar vs. are / air

Step 6.7?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla osób I, you, we, they • Budowa czasowników regularnych • Zdania twierdzące i przeczące: I worked. / I didn't work. • Pytania ogólne: Did you work? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące Yes, I did. / No, I didn't. • Czasowniki regularne z końcówką /t/, /d/, /id/ w wymowie worked, played, wanted • Word Focus: funfan

Step 6.8?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla osób he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące: He jogged. / He didn't jog. • Pytania ogólne: Did he jog? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, he did. / No, he didn't. • Czasowniki regularne ze spółgłoską podwajaną w pisowni stopped, shopped, hugged, planned, jogged • Czasowniki regularne zakończone na -ied: studied, cried, copied • Wymowa – kontrasty: u (krótkie) vs. ar • Word Focus: collegecolleague

Step 6.9?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla wszystkich osób • Pytania szczegółowe (wh- questions): What did you do?

Powtórka słownictwa 6

Step 6

Opis

Tematy tego kursu

168 kroków

Step 6.1?

Czasownik be być w formie przeszłej were dla osób we, you, they • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Okoliczniki czasu last night itp.
Dialog 1. Home
Dialog 2. School
Dialog 3. Free time (1)
Dialog 4. Party
Dialog 5. Business
Dialog 6. Free time (2)
Dialog 7. Emergency
Dialog 8. Work
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 6.2?

Czasownik be być w formach przeszłych was, were dla osób I, you, we, they, he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Pytania szczegółowe wh- questions • Krótkie i długie odpowiedzi • Pytania z przyimkiem na końcu: What was he afraid of? • Wymowa liter ar, are • Word Focus: quiet - quite

Step 6.3?

Czasowniki could do wyrażenia umiejętności • W zdaniach oznajmujących: I could swim. • W przeczeniach: I couldn't swim. • W pytaniach: Could you swim?

Step 6.4?

Czasowniki can / could do wyrażenia prośby: Could you help me? • Czasowniki frazowe turn on / turn off • Wymowa liter air, are • Word Focus: ask - please

Step 6.5?

Tworzenie okoliczników miejsca • przy pomocy przyimków in, on, behind, under, above, next to • przy pomocy przysłówków near, far • Word Focus: see - look

Step 6.6?

Tworzenie okoliczników miejsca • przy pomocy przyimków in front of, opposite, between, next to, round, on • przy pomocy przysłówków near, close, far • Wymowa – kontrasty: ar vs. are / air

Step 6.7?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla osób I, you, we, they • Budowa czasowników regularnych • Zdania twierdzące i przeczące: I worked. / I didn't work. • Pytania ogólne: Did you work? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące Yes, I did. / No, I didn't. • Czasowniki regularne z końcówką /t/, /d/, /id/ w wymowie worked, played, wanted • Word Focus: funfan

Step 6.8?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla osób he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące: He jogged. / He didn't jog. • Pytania ogólne: Did he jog? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, he did. / No, he didn't. • Czasowniki regularne ze spółgłoską podwajaną w pisowni stopped, shopped, hugged, planned, jogged • Czasowniki regularne zakończone na -ied: studied, cried, copied • Wymowa – kontrasty: u (krótkie) vs. ar • Word Focus: collegecolleague

Step 6.9?

Czas przeszły prosty Past Simple czasowników regularnych dla wszystkich osób • Pytania szczegółowe (wh- questions): What did you do?

Powtórka słownictwa 6

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW