Step 5

Opis

Tematy tego kursu

174 kroków

Step 5.1?

Zaimki dzierżawcze hers, his, its, mine, ours, theirs, yours • Zaimek pytający which • Wymowa liter ea – w wyrazach wielosylabowych • Word Focus: who'swhose • Word Focus: placespace
Dialog 1. Personal things (1)
Dialog 2. Personal things (2)
Dialog 3. Hotel
Dialog 4. Personal things (3)
Dialog 5. Personal things (4)
Dialog 6. Pets
Dialog 7. Children
Dialog 8. Friends
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: WHO’S – WHOSE
Trudne słowa: PLACE – SPACE
Nowe słowa
Nagrania

Step 5.2?

Zaimki nieokreślone something, anything, nothing, everything • Word Focus: turn on - turn off • Word Focus: thinkthing

Step 5.3?

Przysłówki częstotliwości always, usually, often, sometimes • Wymowa liter oa / ou

Step 5.4?

Przysłówki częstotliwości ever, never, rarely • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How often…? Jak często…?

Step 5.5?

Okoliczniki czasu at weekends, on Mondays, in the evening • Okoliczniki częstotliwości once a month / twice a week / three times a year / from time to time • Wymowa liter ai / ay • Word Focus: oneonce • Word Focus: meet - meat

Step 5.6?

Dopełniacz of • Word Focus: a glass / glasses - glass • Word Focus: fool - full

Step 5.7?

Dopełniacz of • Dopełniacz 's • Wyrażenia z dopełniaczem of: at the end of, at the beginning of • Wymowa liter oi / oy

Step 5.8?

Czasownik be być w formach przeszłych was, were dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Okoliczniki czasu last week, two days ago itp. • Word Focus: where - were

Step 5.9?

Czasownik be być w formie przeszłej was dla osób he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Wymowa liter ie • Word Focus: lookwatch

Powtórka słownictwa 5

Step 5

Opis

Tematy tego kursu

174 kroków

Step 5.1?

Zaimki dzierżawcze hers, his, its, mine, ours, theirs, yours • Zaimek pytający which • Wymowa liter ea – w wyrazach wielosylabowych • Word Focus: who'swhose • Word Focus: placespace
Dialog 1. Personal things (1)
Dialog 2. Personal things (2)
Dialog 3. Hotel
Dialog 4. Personal things (3)
Dialog 5. Personal things (4)
Dialog 6. Pets
Dialog 7. Children
Dialog 8. Friends
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: WHO’S – WHOSE
Trudne słowa: PLACE – SPACE
Nowe słowa
Nagrania

Step 5.2?

Zaimki nieokreślone something, anything, nothing, everything • Word Focus: turn on - turn off • Word Focus: thinkthing

Step 5.3?

Przysłówki częstotliwości always, usually, often, sometimes • Wymowa liter oa / ou

Step 5.4?

Przysłówki częstotliwości ever, never, rarely • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How often…? Jak często…?

Step 5.5?

Okoliczniki czasu at weekends, on Mondays, in the evening • Okoliczniki częstotliwości once a month / twice a week / three times a year / from time to time • Wymowa liter ai / ay • Word Focus: oneonce • Word Focus: meet - meat

Step 5.6?

Dopełniacz of • Word Focus: a glass / glasses - glass • Word Focus: fool - full

Step 5.7?

Dopełniacz of • Dopełniacz 's • Wyrażenia z dopełniaczem of: at the end of, at the beginning of • Wymowa liter oi / oy

Step 5.8?

Czasownik be być w formach przeszłych was, were dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Okoliczniki czasu last week, two days ago itp. • Word Focus: where - were

Step 5.9?

Czasownik be być w formie przeszłej was dla osób he, she, it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Pytania szczegółowe wh- questions • Wymowa liter ie • Word Focus: lookwatch

Powtórka słownictwa 5

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW