Step 4

Opis

Tematy tego kursu

169 kroków

Step 4.1?

Scalenia czasownika be być z zaimkami osobowymi i z przysłówkiem przeczącym not: he's not / he isn't • Word Focus: ourhour • Word Focus: onin
Dialog 1. Work (1)
Dialog 2. Future
Dialog 3. Work (2)
Dialog 4. Time
Dialog 5. Free time
Dialog 6. Mood
Dialog 7. School
Dialog 8. Skills
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: OUR – HOUR
Trudne słowa: ON – IN
Nowe słowa
Nagrania

Step 4.2?

Pytania o podmiot i dopełnienie rozpoczynające się od who? kto? z czasownikiem be być: Who is he good to? / Who is good to him? • Scalenia czasownika be być z zaimkiem pytającym who: Who's good to him? • Wymowa liter oo

Step 4.3?

Czasownik have mieć w czasie teraźniejszym Present Simple dla osób I, we, you, they • W zdaniach oznajmujących: They have kids. • W pytaniach: Do they have kids? • W przeczeniach: I don't have kids. • Określnik no • Zasada pojedynczego przeczenia • Word Focus: someone

Step 4.4?

Czasownik have mieć w czasie teraźniejszym Present Simple dla osób he, she, it • W zdaniach oznajmujących: She has a house. • W pytaniach: Does she have a house? • W przeczeniach: She doesn't have a house. • Określnik no • Wymowa - kontrasty: oo (krótkie) vs. oo (długie)

Step 4.5?

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne • Określniki ilościowe a lot of, lots of dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych • Word Focus: lifelive • Word Focus: every dayeveryday

Step 4.6?

Określnik ilościowy many • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How many: How many patients does he have? • Określniki ilościowe a lot of, lots of • Określnik ilościowy a few • Wymowa liter ee • Word Focus: manymoney

Step 4.7?

Określnik ilościowy much • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How much: How much sugar does he eat? • Określniki ilościowe a lot of, lots of • Określnik ilościowy a little • Word Focus: manymuch

Step 4.8?

Zaimki nieokreślone anybody, everybody, somebody, nobody • Wymowa liter ea – w wyrazach jednosylabowych

Step 4.9?

Dopełniacz 's: Pete's girlfriend / Sophie and Owen's dog • Zaimek pytający whose • Word Focus: bagbaggage • Word Focus: pleasehere you are

Powtórka słownictwa 4

Step 4

Opis

Tematy tego kursu

169 kroków

Step 4.1?

Scalenia czasownika be być z zaimkami osobowymi i z przysłówkiem przeczącym not: he's not / he isn't • Word Focus: ourhour • Word Focus: onin
Dialog 1. Work (1)
Dialog 2. Future
Dialog 3. Work (2)
Dialog 4. Time
Dialog 5. Free time
Dialog 6. Mood
Dialog 7. School
Dialog 8. Skills
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: OUR – HOUR
Trudne słowa: ON – IN
Nowe słowa
Nagrania

Step 4.2?

Pytania o podmiot i dopełnienie rozpoczynające się od who? kto? z czasownikiem be być: Who is he good to? / Who is good to him? • Scalenia czasownika be być z zaimkiem pytającym who: Who's good to him? • Wymowa liter oo

Step 4.3?

Czasownik have mieć w czasie teraźniejszym Present Simple dla osób I, we, you, they • W zdaniach oznajmujących: They have kids. • W pytaniach: Do they have kids? • W przeczeniach: I don't have kids. • Określnik no • Zasada pojedynczego przeczenia • Word Focus: someone

Step 4.4?

Czasownik have mieć w czasie teraźniejszym Present Simple dla osób he, she, it • W zdaniach oznajmujących: She has a house. • W pytaniach: Does she have a house? • W przeczeniach: She doesn't have a house. • Określnik no • Wymowa - kontrasty: oo (krótkie) vs. oo (długie)

Step 4.5?

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne • Określniki ilościowe a lot of, lots of dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych • Word Focus: lifelive • Word Focus: every dayeveryday

Step 4.6?

Określnik ilościowy many • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How many: How many patients does he have? • Określniki ilościowe a lot of, lots of • Określnik ilościowy a few • Wymowa liter ee • Word Focus: manymoney

Step 4.7?

Określnik ilościowy much • Pytania szczegółowe rozpoczynające się od How much: How much sugar does he eat? • Określniki ilościowe a lot of, lots of • Określnik ilościowy a little • Word Focus: manymuch

Step 4.8?

Zaimki nieokreślone anybody, everybody, somebody, nobody • Wymowa liter ea – w wyrazach jednosylabowych

Step 4.9?

Dopełniacz 's: Pete's girlfriend / Sophie and Owen's dog • Zaimek pytający whose • Word Focus: bagbaggage • Word Focus: pleasehere you are

Powtórka słownictwa 4

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW