Step 3

Opis

Tematy tego kursu

172 kroków

Step 3.1?

Zaimki wskazujące these / those • Nieregularna liczba mnoga man men / child children • Wymowa litery o • Word Focus: manmen • Word Focus: womanwomen
Dialog 1. People (1)
Dialog 2. People (2)
Dialog 3. People (3)
Dialog 4. People (4)
Dialog 5. Children
Dialog 6. People (5)
Dialog 7. Personal things
Dialog 8. Pets
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wpisz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: MAN – MEN
Trudne słowa: WOMAN – WOMEN
Nowe słowa
Nagrania

Step 3.2?

Zaimki osobowe w dopełnieniu me, you, him, her, it • Przyimki for, from, about

Step 3.3?

Zaimki osobowe w dopełnieniu me, you, him, her, it, us, them • Przyimki for, with, without, from, about, to • Wymowa liter u, u…e

Step 3.4?

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem there w liczbie pojedynczej: There is a problem. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Określnik no • Word Focus: nonot

Step 3.5?

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem there w liczbie mnogiej: There are some problems. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Określniki ilościowe some, any • Określnik no • Wymowa litery u • Word Focus: anyone • Word Focus: anysome

Step 3.6?

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem it: It is cold outside. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Różnice w użyciu it i there

Step 3.7?

Czasowniki can umieć, potrafić do wyrażenia umiejętności • W zdaniach oznajmujących: I can drive. • W przeczeniach: I cant drive. • W pytaniach: Can you drive? • Wymowa - kontrasty: u (but) vs. u (put) • Word Focus: ridedrive

Step 3.8?

Zdania z przymiotnikami i towarzyszącymi im przyimkami, np. interested in, late for worried about • Word Focus: jobwork • Word Focus: interestinginterested

Step 3.9?

Pytania z przyimkiem na końcu What is she worried about? • Wymowa - kontrasty: u vs. a

Powtórka słownictwa 3

Step 3

Opis

Tematy tego kursu

172 kroków

Step 3.1?

Zaimki wskazujące these / those • Nieregularna liczba mnoga man men / child children • Wymowa litery o • Word Focus: manmen • Word Focus: womanwomen
Dialog 1. People (1)
Dialog 2. People (2)
Dialog 3. People (3)
Dialog 4. People (4)
Dialog 5. Children
Dialog 6. People (5)
Dialog 7. Personal things
Dialog 8. Pets
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wpisz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: MAN – MEN
Trudne słowa: WOMAN – WOMEN
Nowe słowa
Nagrania

Step 3.2?

Zaimki osobowe w dopełnieniu me, you, him, her, it • Przyimki for, from, about

Step 3.3?

Zaimki osobowe w dopełnieniu me, you, him, her, it, us, them • Przyimki for, with, without, from, about, to • Wymowa liter u, u…e

Step 3.4?

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem there w liczbie pojedynczej: There is a problem. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Określnik no • Word Focus: nonot

Step 3.5?

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem there w liczbie mnogiej: There are some problems. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Określniki ilościowe some, any • Określnik no • Wymowa litery u • Word Focus: anyone • Word Focus: anysome

Step 3.6?

Struktura zdaniowa ze sztucznym podmiotem it: It is cold outside. • Zdania twierdzące, pytające i przeczące z tą strukturą zdaniową • Różnice w użyciu it i there

Step 3.7?

Czasowniki can umieć, potrafić do wyrażenia umiejętności • W zdaniach oznajmujących: I can drive. • W przeczeniach: I cant drive. • W pytaniach: Can you drive? • Wymowa - kontrasty: u (but) vs. u (put) • Word Focus: ridedrive

Step 3.8?

Zdania z przymiotnikami i towarzyszącymi im przyimkami, np. interested in, late for worried about • Word Focus: jobwork • Word Focus: interestinginterested

Step 3.9?

Pytania z przyimkiem na końcu What is she worried about? • Wymowa - kontrasty: u vs. a

Powtórka słownictwa 3

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW