Step 23

Opis

Tematy tego kursu

125 kroków

Step 23.1?

Trzeci okres warunkowy: If I had known, I would have told you. • Wymowa the • Word Focus: thoughtough
Dialog 1. Shopping
Dialog 2. Money
Dialog 3. Health
Dialog 4. IT
Dialog 5. Travel
Dialog 6. Job
Dialog 7. Family
Dialog 8. House
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: THOUGH – TOUGH
Nowe słowa
Nagrania

Step 23.2?

Wyrażanie żalu odnośnie do wydarzeń w przeszłości za pomocą: • regret + verb-ingwish + Past Perfectif only + Past Perfect • Word Focus: laneline

Step 23.3?

Mieszane okresy warunkowe • If + III okres warunkowy + II okres warunkowy • If + II okres warunkowy + III okres warunkowy • Wymowa – kontrasty: th vs. s • Word Focus: buckback

Step 23.4?

Użycie przedimków z nazwami geograficznymi • Użycie przedimka określonego the z nazwami gatunków i wynalazków • Opuszczanie przedimka w nazwach instytucji: go to school, be in prison itp. • Word Focus: shipsheep • Word Focus: peakpick • Word Focus: baybye

Step 23.5?

Zdania podrzędne wprowadzane przez if / whether czy • Wymowa – kontrasty: th vs. d, t • Word Focus: dyedie

Step 23.6?

Pytania pośrednie szczegółowe: Tell me where I can park. / Do you know where I can park? • Word Focus: lackluck

Powtórka słownictwa 23

Step 23

Opis

Tematy tego kursu

125 kroków

Step 23.1?

Trzeci okres warunkowy: If I had known, I would have told you. • Wymowa the • Word Focus: thoughtough
Dialog 1. Shopping
Dialog 2. Money
Dialog 3. Health
Dialog 4. IT
Dialog 5. Travel
Dialog 6. Job
Dialog 7. Family
Dialog 8. House
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: THOUGH – TOUGH
Nowe słowa
Nagrania

Step 23.2?

Wyrażanie żalu odnośnie do wydarzeń w przeszłości za pomocą: • regret + verb-ingwish + Past Perfectif only + Past Perfect • Word Focus: laneline

Step 23.3?

Mieszane okresy warunkowe • If + III okres warunkowy + II okres warunkowy • If + II okres warunkowy + III okres warunkowy • Wymowa – kontrasty: th vs. s • Word Focus: buckback

Step 23.4?

Użycie przedimków z nazwami geograficznymi • Użycie przedimka określonego the z nazwami gatunków i wynalazków • Opuszczanie przedimka w nazwach instytucji: go to school, be in prison itp. • Word Focus: shipsheep • Word Focus: peakpick • Word Focus: baybye

Step 23.5?

Zdania podrzędne wprowadzane przez if / whether czy • Wymowa – kontrasty: th vs. d, t • Word Focus: dyedie

Step 23.6?

Pytania pośrednie szczegółowe: Tell me where I can park. / Do you know where I can park? • Word Focus: lackluck

Powtórka słownictwa 23

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW