Step 22

Opis

Tematy tego kursu

120 kroków

Step 22.1?

Wyrażenia ilościowe dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych: a few, a little, plenty of itp. • Wyrażenia ilościowe jako określniki i jako zaimki: either, neither, both, none • Wymowa liter th (1) • Word Focus: pass awaypass out • Word Focus: siteside
Dialog 1. Food
Dialog 2. Nature
Dialog 3. Money
Dialog 4. Technology
Dialog 5. Holiday
Dialog 6. History
Dialog 7. Sports
Dialog 8. Work
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: PASS AWAY – PASS OUT
Trudne słowa: SITE – SIDE
Nowe słowa
Nagrania

Step 22.2?

Budowa i użycie czasu przyszłego ciągłego Future Continuous • Word Focus: usuallyusual

Step 22.3?

Czasowniki modalne z formą ciągłą czasowników: He must be reading. • Wymowa liter th (2) • Word Focus: angleangel

Step 22.4?

Budowa i użycie czasu przyszłego dokonanego Future Perfect • Word Focus: tenanttent

Step 22.5?

Czasowniki modalne w konstrukcjach odnoszących się do przeszłości modal + have + past participle • Formy ściągnięte z czasownikami modalnymi w przeszłych konstrukcjach: could've itp. • Wymowa liter th (3) • Word Focus: instantinstance

Step 22.6?

Tworzenie rzeczowników od czasowników i innych rzeczowników: pollution, neighbourhood itp. • Word Focus: politicspolitician

Powtórka słownictwa 22

Step 22

Opis

Tematy tego kursu

120 kroków

Step 22.1?

Wyrażenia ilościowe dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych: a few, a little, plenty of itp. • Wyrażenia ilościowe jako określniki i jako zaimki: either, neither, both, none • Wymowa liter th (1) • Word Focus: pass awaypass out • Word Focus: siteside
Dialog 1. Food
Dialog 2. Nature
Dialog 3. Money
Dialog 4. Technology
Dialog 5. Holiday
Dialog 6. History
Dialog 7. Sports
Dialog 8. Work
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: PASS AWAY – PASS OUT
Trudne słowa: SITE – SIDE
Nowe słowa
Nagrania

Step 22.2?

Budowa i użycie czasu przyszłego ciągłego Future Continuous • Word Focus: usuallyusual

Step 22.3?

Czasowniki modalne z formą ciągłą czasowników: He must be reading. • Wymowa liter th (2) • Word Focus: angleangel

Step 22.4?

Budowa i użycie czasu przyszłego dokonanego Future Perfect • Word Focus: tenanttent

Step 22.5?

Czasowniki modalne w konstrukcjach odnoszących się do przeszłości modal + have + past participle • Formy ściągnięte z czasownikami modalnymi w przeszłych konstrukcjach: could've itp. • Wymowa liter th (3) • Word Focus: instantinstance

Step 22.6?

Tworzenie rzeczowników od czasowników i innych rzeczowników: pollution, neighbourhood itp. • Word Focus: politicspolitician

Powtórka słownictwa 22

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW