Step 21

Opis

Tematy tego kursu

139 kroków

Step 21.1?

Tworzenie form przymiotników przy pomocy negatywnych przedrostków il-, ir-, im-, in-, un-, dis- • Word Focus: refereejudge
Dialog 1. Language (1)
Dialog 2. Business
Dialog 3. Sport
Dialog 4. Communication
Dialog 5. Character (1)
Dialog 6. Language (2)
Dialog 7. Character (2)
Dialog 8. Travel
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wpisz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Trudne słowa: REFEREE – JUDGE
Nowe słowa
Nagrania

Step 21.2?

Użycie przedimka nieokreślonego a / an • Użycie przedimka określonego the • Opuszczanie przedimka • Wymowa – kontrasty: ng vs. nk • Word Focus: cartoncartoon • Word Focus: dairydiary • Word Focus: breedbread

Step 21.3?

Czas Present Perfect Simple vs. czas Present Perfect Continuous • Budowa czasu Present Perfect Continuous • Użycie czasu Present Perfect Continuous • Word Focus: shadeshadow

Step 21.4?

Czas Present Perfect Simple vs. czas Present Perfect Continuous • Czasowniki statyczne w czasie Present Perfect Simple • Wymowa końcowych liter -ck, -g • Word Focus: barebar

Step 21.5?

Czasy Present Perfect vs. czasy Past Perfect • Budowa czasu Past Perfect Continuous • Użycie czasu Past Perfect Continuous • Word Focus: fiancéfiancée • Word Focus: affecteffect

Step 21.6?

Rodzaje czasowników frazowych w zależności od wystąpienia lub braku dopełnienia • Ergatywne czasowniki frazowe: burn down, calm down, carry on, cheer up, dry out, speed up, wake up • Wymowa liter th- / -th • Word Focus: shutshoot – shot • Word Focus: yetalready

Step 21.7?

Mówienie o przeszłych nawykach za pomocą: • konstrukcji used to do something • konstrukcji would + verb • czasu przeszłego ciągłego Past Continuous • Word Focus: dolldull

Powtórka słownictwa 21

Step 21

Opis

Tematy tego kursu

139 kroków

Step 21.1?

Tworzenie form przymiotników przy pomocy negatywnych przedrostków il-, ir-, im-, in-, un-, dis- • Word Focus: refereejudge
Dialog 1. Language (1)
Dialog 2. Business
Dialog 3. Sport
Dialog 4. Communication
Dialog 5. Character (1)
Dialog 6. Language (2)
Dialog 7. Character (2)
Dialog 8. Travel
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wpisz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Trudne słowa: REFEREE – JUDGE
Nowe słowa
Nagrania

Step 21.2?

Użycie przedimka nieokreślonego a / an • Użycie przedimka określonego the • Opuszczanie przedimka • Wymowa – kontrasty: ng vs. nk • Word Focus: cartoncartoon • Word Focus: dairydiary • Word Focus: breedbread

Step 21.3?

Czas Present Perfect Simple vs. czas Present Perfect Continuous • Budowa czasu Present Perfect Continuous • Użycie czasu Present Perfect Continuous • Word Focus: shadeshadow

Step 21.4?

Czas Present Perfect Simple vs. czas Present Perfect Continuous • Czasowniki statyczne w czasie Present Perfect Simple • Wymowa końcowych liter -ck, -g • Word Focus: barebar

Step 21.5?

Czasy Present Perfect vs. czasy Past Perfect • Budowa czasu Past Perfect Continuous • Użycie czasu Past Perfect Continuous • Word Focus: fiancéfiancée • Word Focus: affecteffect

Step 21.6?

Rodzaje czasowników frazowych w zależności od wystąpienia lub braku dopełnienia • Ergatywne czasowniki frazowe: burn down, calm down, carry on, cheer up, dry out, speed up, wake up • Wymowa liter th- / -th • Word Focus: shutshoot – shot • Word Focus: yetalready

Step 21.7?

Mówienie o przeszłych nawykach za pomocą: • konstrukcji used to do something • konstrukcji would + verb • czasu przeszłego ciągłego Past Continuous • Word Focus: dolldull

Powtórka słownictwa 21

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW