Step 20

Opis

Tematy tego kursu

137 kroków

Step 20.1?

Różne konstrukcje służące do wyrażania przyszłości: be likely to, be unlikely to, be due to, be to, be about to • Wymowa – kontrasty: st vs. stl, sten • Word Focus: knotnot
Dialog 1. Marriage
Dialog 2. Business
Dialog 3. Skills
Dialog 4. Travel (1)
Dialog 5. Work
Dialog 6. Politics
Dialog 7. Travel (2)
Dialog 8. Friends
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: KNOT – NOT
Nowe słowa
Nagrania

Step 20.2?

Wyrażenia zastępujące can i could:be able to do something być w stanie coś zrobićmanage to do something zdołać coś zrobićsucceed in doing something osiągnąć sukces w robieniu czegoś • Word Focus: beatbit • Word Focus: curetreat

Step 20.3?

Czasownik w połączeniu z przyimkiem (protect from, invest in itp.) • Wymowa liter sh, ch • Word Focus: eyesice • Word Focus: stockstuck

Step 20.4?

Przymiotniki w połączeniu z pełnym bezokolicznikiem (difficult to read, frightened to go, kind of someone to do itp.) • Word Focus: bunchbench • Word Focus: even soeven though

Step 20.5?

Strona bierna z czasownikami modalnymi: It must be done. • Wymowa liter cc • Word Focus: thoughhowever

Step 20.6?

Strona bierna w czasach ciągłych: It is being done. • Word Focus: journeytrip

Step 20.7?

Strona bierna w czasach Perfect: It has been done. / It had been done. • Wymowa liter tch, dge • Word Focus: adaptadopt • Word Focus: scenestage • Word Focus: chefchief

Powtórka słownictwa 20

Step 20

Opis

Tematy tego kursu

137 kroków

Step 20.1?

Różne konstrukcje służące do wyrażania przyszłości: be likely to, be unlikely to, be due to, be to, be about to • Wymowa – kontrasty: st vs. stl, sten • Word Focus: knotnot
Dialog 1. Marriage
Dialog 2. Business
Dialog 3. Skills
Dialog 4. Travel (1)
Dialog 5. Work
Dialog 6. Politics
Dialog 7. Travel (2)
Dialog 8. Friends
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: KNOT – NOT
Nowe słowa
Nagrania

Step 20.2?

Wyrażenia zastępujące can i could:be able to do something być w stanie coś zrobićmanage to do something zdołać coś zrobićsucceed in doing something osiągnąć sukces w robieniu czegoś • Word Focus: beatbit • Word Focus: curetreat

Step 20.3?

Czasownik w połączeniu z przyimkiem (protect from, invest in itp.) • Wymowa liter sh, ch • Word Focus: eyesice • Word Focus: stockstuck

Step 20.4?

Przymiotniki w połączeniu z pełnym bezokolicznikiem (difficult to read, frightened to go, kind of someone to do itp.) • Word Focus: bunchbench • Word Focus: even soeven though

Step 20.5?

Strona bierna z czasownikami modalnymi: It must be done. • Wymowa liter cc • Word Focus: thoughhowever

Step 20.6?

Strona bierna w czasach ciągłych: It is being done. • Word Focus: journeytrip

Step 20.7?

Strona bierna w czasach Perfect: It has been done. / It had been done. • Wymowa liter tch, dge • Word Focus: adaptadopt • Word Focus: scenestage • Word Focus: chefchief

Powtórka słownictwa 20

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW