Step 2

Opis

Tematy tego kursu

160 kroków

Step 2.1?

Liczebniki od 1 do 9 • Przedimek określony the • Przedimek określony a przedimek nieokreślony
Dialog 1. Hotel (1)
Dialog 2. Hotel (2)
Dialog 3. Numbers (1)
Dialog 4. Numbers (2)
Dialog 5. Personal information (1)
Dialog 6. Personal information (2)
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wpisz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 2.2?

Tryb rozkazujący dla drugiej osoby l. poj. i l. mn.: Wait, please. / Don't wait. • Tryb rozkazujący dla pierwszej osoby l. mn.: Let's go! • Wymowa liter e, e…e • Word Focus: writeright

Step 2.3?

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób I, you • Pytania ogólne: Do you work? • Zdania twierdzące i przeczące: I work. / I don't work. • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, I do. / No, I don't. • Regularna liczba mnoga sport sports

Step 2.4?

Pytania szczegółowe (wh- questions): Where do you live? w czasie teraźniejszym prostym Present Simple dla osób I, you • Spójnik and • Wymowa litery i

Step 2.5?

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób we, you, they: • Pytania ogólne: Do they work? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, they do. / No, they don't. • Zdania twierdzące i przeczące: They work. / They don't work. • Pytania z przyimkiem na końcu: Where do they come from? • Word Focus: inat

Step 2.6?

Zasady tworzenia formy czasu teraźniejszego Present Simple dla osób he, she, it • Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób he, she, it • Pytania ogólne: Does he work? • Zdania twierdzące i przeczące: He works. / He doesn't work. • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, he does. / No, he doesn't. • Wymowa liter i, y • Word Focus: badbed

Step 2.7?

Pytania szczegółowe (wh-questions): Where does he work? w czasie teraźniejszym prostym Present Simple dla osób he, she, it • Word Focus: house – home

Step 2.8?

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób I, we, you, they, he, she, it • Pytania ogólne: Do you study? / Does he study? • Krótkie i długie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Nazwy narodowości • Wymowa liter o, o…e • Word Focus: goodwell

Step 2.9?

Zaimki wskazujące this / that • Przedimek nieokreślony a / an

Powtórka słownictwa 2

Step 2

Opis

Tematy tego kursu

160 kroków

Step 2.1?

Liczebniki od 1 do 9 • Przedimek określony the • Przedimek określony a przedimek nieokreślony
Dialog 1. Hotel (1)
Dialog 2. Hotel (2)
Dialog 3. Numbers (1)
Dialog 4. Numbers (2)
Dialog 5. Personal information (1)
Dialog 6. Personal information (2)
Gramatyka
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wpisz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 2.2?

Tryb rozkazujący dla drugiej osoby l. poj. i l. mn.: Wait, please. / Don't wait. • Tryb rozkazujący dla pierwszej osoby l. mn.: Let's go! • Wymowa liter e, e…e • Word Focus: writeright

Step 2.3?

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób I, you • Pytania ogólne: Do you work? • Zdania twierdzące i przeczące: I work. / I don't work. • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, I do. / No, I don't. • Regularna liczba mnoga sport sports

Step 2.4?

Pytania szczegółowe (wh- questions): Where do you live? w czasie teraźniejszym prostym Present Simple dla osób I, you • Spójnik and • Wymowa litery i

Step 2.5?

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób we, you, they: • Pytania ogólne: Do they work? • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, they do. / No, they don't. • Zdania twierdzące i przeczące: They work. / They don't work. • Pytania z przyimkiem na końcu: Where do they come from? • Word Focus: inat

Step 2.6?

Zasady tworzenia formy czasu teraźniejszego Present Simple dla osób he, she, it • Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób he, she, it • Pytania ogólne: Does he work? • Zdania twierdzące i przeczące: He works. / He doesn't work. • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące: Yes, he does. / No, he doesn't. • Wymowa liter i, y • Word Focus: badbed

Step 2.7?

Pytania szczegółowe (wh-questions): Where does he work? w czasie teraźniejszym prostym Present Simple dla osób he, she, it • Word Focus: house – home

Step 2.8?

Czas teraźniejszy prosty Present Simple dla osób I, we, you, they, he, she, it • Pytania ogólne: Do you study? / Does he study? • Krótkie i długie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Nazwy narodowości • Wymowa liter o, o…e • Word Focus: goodwell

Step 2.9?

Zaimki wskazujące this / that • Przedimek nieokreślony a / an

Powtórka słownictwa 2

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW