Step 19

Opis

Tematy tego kursu

133 kroków

Step 19.1?

Przechodnie rozdzielne czasowniki frazowe: figure out, find out, check out, give up, throw away, call off, write down, think overWymowa liter c, s vs. s, z • Word Focus: threwthrough
Dialog 1. Work
Dialog 2. Police
Dialog 3. Fashion
Dialog 4. Friends
Dialog 5. House
Dialog 6. Music
Dialog 7. Lifestyle
Dialog 8. Business
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wpisz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: THREW – THROUGH
Nowe słowa
Nagrania

Step 19.2?

Budowa i użycie czasu zaprzeszłego Past Perfect: She could use it because he had repaired it. • Word Focus: heathit • Word Focus: doughthough

Step 19.3?

Czasy narracyjne • czas przeszły prosty Past Simple • czas przeszły ciągły Past Continuous • czas zaprzeszły Past Perfect • Wymowa końcowych liter -p, -b • Word Focus: brakebreak

Step 19.4?

Mowa zależna z następstwem czasów (część II): • Present Continuous -> Past Continuous: He said he was working.Future Simple -> would + verb: He said he would do it.Past Simple -> Past Perfect: He said he had done it.Present Perfect -> Past Perfect: He said he had seen him. • Word Focus: whetherweather

Step 19.5?

Rekcja czasownika • czasowniki łączące się z rzeczownikiem odczasownikowym (verb + verb-ing): She denies stealing the money. • czasowniki łączące się z pełnym bezokolicznikiem (verb + to-verb): He agreed to do it. • zdania podrzędne wprowadzane przez that że jako dopełnienie czasownika: He admits that he has a problem. • Wymowa końcowych liter -t, -d • Word Focus: madmade

Step 19.6?

Wyrażenia idiomatyczne: make up your mind, give somebody a hand itp. • Word Focus: batterbutter • Word Focus: flourflower

Step 19.7?

Składnie ofert i propozycji: What about…? Why don't we…? itp. • Reagowanie na oferty i propozycje • Wymowa liter wh • Word Focus: cuisine kitchen

Powtórka słownictwa 19

Step 19

Opis

Tematy tego kursu

133 kroków

Step 19.1?

Przechodnie rozdzielne czasowniki frazowe: figure out, find out, check out, give up, throw away, call off, write down, think overWymowa liter c, s vs. s, z • Word Focus: threwthrough
Dialog 1. Work
Dialog 2. Police
Dialog 3. Fashion
Dialog 4. Friends
Dialog 5. House
Dialog 6. Music
Dialog 7. Lifestyle
Dialog 8. Business
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wpisz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: THREW – THROUGH
Nowe słowa
Nagrania

Step 19.2?

Budowa i użycie czasu zaprzeszłego Past Perfect: She could use it because he had repaired it. • Word Focus: heathit • Word Focus: doughthough

Step 19.3?

Czasy narracyjne • czas przeszły prosty Past Simple • czas przeszły ciągły Past Continuous • czas zaprzeszły Past Perfect • Wymowa końcowych liter -p, -b • Word Focus: brakebreak

Step 19.4?

Mowa zależna z następstwem czasów (część II): • Present Continuous -> Past Continuous: He said he was working.Future Simple -> would + verb: He said he would do it.Past Simple -> Past Perfect: He said he had done it.Present Perfect -> Past Perfect: He said he had seen him. • Word Focus: whetherweather

Step 19.5?

Rekcja czasownika • czasowniki łączące się z rzeczownikiem odczasownikowym (verb + verb-ing): She denies stealing the money. • czasowniki łączące się z pełnym bezokolicznikiem (verb + to-verb): He agreed to do it. • zdania podrzędne wprowadzane przez that że jako dopełnienie czasownika: He admits that he has a problem. • Wymowa końcowych liter -t, -d • Word Focus: madmade

Step 19.6?

Wyrażenia idiomatyczne: make up your mind, give somebody a hand itp. • Word Focus: batterbutter • Word Focus: flourflower

Step 19.7?

Składnie ofert i propozycji: What about…? Why don't we…? itp. • Reagowanie na oferty i propozycje • Wymowa liter wh • Word Focus: cuisine kitchen

Powtórka słownictwa 19

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW