Step 18

Opis

Tematy tego kursu

154 kroków

Step 18.1?

Zdania przydawkowe niedefiniujące • Zaimki względne w zdaniach przydawkowych niedefiniujących: who, which, where, whose • Wymowa litery c • Word Focus: roadroute • Word Focus: sunson
Dialog 1. Party
Dialog 2. Colleagues
Dialog 3. Sports
Dialog 4. Adventure
Dialog 5. Travel
Dialog 6. Plants
Dialog 7. Music
Dialog 8. Work
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: ROAD – ROUTE
Trudne słowa: SUN – SON
Nowe słowa
Nagrania

Step 18.2?

Czas przeszły ciągły Past Continuous • W zdaniach twierdzących: I was working. • W przeczaniach: I wasn't working. • Zastosowania czasu przeszłego ciągłego Past Continuous • Porównanie użycia czasu przeszłego ciągłego Past cContinuous i czasu przeszłego prostego Past Simple • Word Focus: throughthough

Step 18.3?

Pytania w czasie przeszłym ciągłym Past Continuous: Were you wroking? / What were you doing? • Wymowa litery g • Word Focus: causeresult

Step 18.4?

Przymiotniki w połączeniu z przyimkami: disappointed with, experienced in itp. • Word Focus: disappointeddisappointing

Step 18.5?

Czasowniki w połączeniu z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: We kept talking. • Wymowa liter: f, fe vs. v, ve • Word Focus: threatenthreat

Step 18.6?

Łączenie się czasowników forget zapominać, remember pamiętać, try próbować, stop przestawać z pełnym bezokolicznikim full infinitive: I forgot to do it. Zapomniałem tego zrobić • Łączenie się czasowników forget zapominać, remember pamiętać, try próbować, stop przestawać z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: I forgot doing it. Zapomniałem, że to zrobiłem • Word Focus: fundfunded – find – found

Step 18.7?

Konstrukcja used to w połączeniu z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: be used to doing something • Wymowa – kontrasty: v, w • Word Focus: rushrash • Word Focus: dawndown

Step 18.8?

Zwyczajowe czynności w przeszłości wyrażane za pomocą used to do something • Word Focus: wornwarn • Word Focus: sosaw

Powtórka słownictwa 18

Step 18

Opis

Tematy tego kursu

154 kroków

Step 18.1?

Zdania przydawkowe niedefiniujące • Zaimki względne w zdaniach przydawkowych niedefiniujących: who, which, where, whose • Wymowa litery c • Word Focus: roadroute • Word Focus: sunson
Dialog 1. Party
Dialog 2. Colleagues
Dialog 3. Sports
Dialog 4. Adventure
Dialog 5. Travel
Dialog 6. Plants
Dialog 7. Music
Dialog 8. Work
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: ROAD – ROUTE
Trudne słowa: SUN – SON
Nowe słowa
Nagrania

Step 18.2?

Czas przeszły ciągły Past Continuous • W zdaniach twierdzących: I was working. • W przeczaniach: I wasn't working. • Zastosowania czasu przeszłego ciągłego Past Continuous • Porównanie użycia czasu przeszłego ciągłego Past cContinuous i czasu przeszłego prostego Past Simple • Word Focus: throughthough

Step 18.3?

Pytania w czasie przeszłym ciągłym Past Continuous: Were you wroking? / What were you doing? • Wymowa litery g • Word Focus: causeresult

Step 18.4?

Przymiotniki w połączeniu z przyimkami: disappointed with, experienced in itp. • Word Focus: disappointeddisappointing

Step 18.5?

Czasowniki w połączeniu z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: We kept talking. • Wymowa liter: f, fe vs. v, ve • Word Focus: threatenthreat

Step 18.6?

Łączenie się czasowników forget zapominać, remember pamiętać, try próbować, stop przestawać z pełnym bezokolicznikim full infinitive: I forgot to do it. Zapomniałem tego zrobić • Łączenie się czasowników forget zapominać, remember pamiętać, try próbować, stop przestawać z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: I forgot doing it. Zapomniałem, że to zrobiłem • Word Focus: fundfunded – find – found

Step 18.7?

Konstrukcja used to w połączeniu z rzeczownikiem odczasownikowym gerund: be used to doing something • Wymowa – kontrasty: v, w • Word Focus: rushrash • Word Focus: dawndown

Step 18.8?

Zwyczajowe czynności w przeszłości wyrażane za pomocą used to do something • Word Focus: wornwarn • Word Focus: sosaw

Powtórka słownictwa 18

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW