Step 17

Opis

Tematy tego kursu

152 kroków

Step 17.1?

Czas teraźniejszy dokonany prosty Present Perfect • W zdaniach twierdzących: I have done it. • W pytaniach: Have you done it? • W przeczeniach: I haven't done it. • Wymowa końcówki -able
Dialog 1. Work
Dialog 2. House
Dialog 3. Family
Dialog 4. Car
Dialog 5. Travel (1)
Dialog 6. Travel (2)
Dialog 7. Office
Dialog 8. Coffee
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 17.2?

Okoliczniki czasu używane w czasie teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect: already, yet, just, recently, still • Word Focus: dessertdesert • Word Focus: thesistheses

Step 17.3?

Okoliczniki czasu używane w czasie teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect: ever, never, so far • Wymowa końcówki -ous • Word Focus: rocket racket • Word Focus: southsouthern

Step 17.4?

Użycie przyimków since i for z czasem teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect • Pytania rozpoczynające się od How long …? w czasie Present Perfect • Word Focus: since for

Step 17.5?

Porównanie czasu teraźniejszego dokonanego prostego Present Perfect i przeszłego prostego Past Simple • Wymowa liter v, w

Step 17.6?

Przedrostki czasowników: unpack, disappear, misunderstand, rebuild itp. • Word Focus: soneither

Step 17.7?

Porównania wyrażane za pomocą as… as…, than • Opisywanie narastania cechy za pomocą more and more, less and less itp. • Wyrażanie proporcjonalności narastania cech: the sooner…, the better… itp. • Wymowa liter j, y • Word Focus: affordeffort

Step 17.8?

Rzeczowniki zbiorowe tworzone od przymiotników: the rich, the French, the bad itp. • Word Focus: classicclassical

Powtórka słownictwa 17

Step 17

Opis

Tematy tego kursu

152 kroków

Step 17.1?

Czas teraźniejszy dokonany prosty Present Perfect • W zdaniach twierdzących: I have done it. • W pytaniach: Have you done it? • W przeczeniach: I haven't done it. • Wymowa końcówki -able
Dialog 1. Work
Dialog 2. House
Dialog 3. Family
Dialog 4. Car
Dialog 5. Travel (1)
Dialog 6. Travel (2)
Dialog 7. Office
Dialog 8. Coffee
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 17.2?

Okoliczniki czasu używane w czasie teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect: already, yet, just, recently, still • Word Focus: dessertdesert • Word Focus: thesistheses

Step 17.3?

Okoliczniki czasu używane w czasie teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect: ever, never, so far • Wymowa końcówki -ous • Word Focus: rocket racket • Word Focus: southsouthern

Step 17.4?

Użycie przyimków since i for z czasem teraźniejszym dokonanym prostym Present Perfect • Pytania rozpoczynające się od How long …? w czasie Present Perfect • Word Focus: since for

Step 17.5?

Porównanie czasu teraźniejszego dokonanego prostego Present Perfect i przeszłego prostego Past Simple • Wymowa liter v, w

Step 17.6?

Przedrostki czasowników: unpack, disappear, misunderstand, rebuild itp. • Word Focus: soneither

Step 17.7?

Porównania wyrażane za pomocą as… as…, than • Opisywanie narastania cechy za pomocą more and more, less and less itp. • Wyrażanie proporcjonalności narastania cech: the sooner…, the better… itp. • Wymowa liter j, y • Word Focus: affordeffort

Step 17.8?

Rzeczowniki zbiorowe tworzone od przymiotników: the rich, the French, the bad itp. • Word Focus: classicclassical

Powtórka słownictwa 17

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW