Step 16

Opis

Tematy tego kursu

153 kroków

Step 16.1?

Użycie wish w różnych strukturach • I wish + czas przeszły prosty Past Simple do wyrażenia życzeń odnoszących się do teraźniejszości lub przyszłości: I wish I had more time.If only do wyrażenia żalu i życzeń odnoszących się do teraźniejszości lub przyszłości: If only they were here. • Wymowa końcówki -ate • Word Focus: weakweek
Dialog 1. Health (1)
Dialog 2. Travel
Dialog 3. Career
Dialog 4. Health (2)
Dialog 5. Family
Dialog 6. Neighbours
Dialog 7. Business
Dialog 8. Animals
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: WEAK – WEEK
Nowe słowa
Nagrania

Step 16.2?

Nierozdzielne przechodnie czasowniki frazowe: come across, deal with, get rid of, do without, count on, stick to, look into, go for • Word Focus: cookboil

Step 16.3?

Strona bierna czasowników regularnych • w czasie teraźniejszym prostym Present Simple: The room is cleaned. • w czasie przeszłym prostym Past Simple: The room was cleaned. • w czasie przyszłym prostym Future Simple: The room will be cleaned. • Wymowa końcówki -ise / ize

Step 16.4?

Strona bierna czasowników nieregularnych • w czasie teraźniejszym prostym Present Simple: The job is done. • w czasie przeszłym prostym Past Simple: The job was done. • w czasie przyszłym prostym Future Simple: The job will be done. • Warianty strony biernej: She was told the truth. / My house was broken into.

Step 16.5?

Przymiotniki złożone zawierające imiesłów bierny: well-done, hard-boiled, middle-aged itp. • Wymowa – kontrasty: _ vs. ed

Step 16.6?

Czasownik have got mieć, posiadać • Czasownik have got to musieć • Porównanie czasowników have i have to oraz have to i have got to • Word Focus: thoughthought

Step 16.7?

Utknąłem w korku. • Utarte zwroty z czasownikiem get: get tired, get late, get lost itp. • Wymowa – kontrasty: ed vs. es • Word Focus: breathbreathe

Step 16.8?

Przymiotniki w połączeniu z przyimkami: frightened of, upset about, related to, known for itp.

Powtórka słownictwa 16

Step 16

Opis

Tematy tego kursu

153 kroków

Step 16.1?

Użycie wish w różnych strukturach • I wish + czas przeszły prosty Past Simple do wyrażenia życzeń odnoszących się do teraźniejszości lub przyszłości: I wish I had more time.If only do wyrażenia żalu i życzeń odnoszących się do teraźniejszości lub przyszłości: If only they were here. • Wymowa końcówki -ate • Word Focus: weakweek
Dialog 1. Health (1)
Dialog 2. Travel
Dialog 3. Career
Dialog 4. Health (2)
Dialog 5. Family
Dialog 6. Neighbours
Dialog 7. Business
Dialog 8. Animals
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Trudne słowa: WEAK – WEEK
Nowe słowa
Nagrania

Step 16.2?

Nierozdzielne przechodnie czasowniki frazowe: come across, deal with, get rid of, do without, count on, stick to, look into, go for • Word Focus: cookboil

Step 16.3?

Strona bierna czasowników regularnych • w czasie teraźniejszym prostym Present Simple: The room is cleaned. • w czasie przeszłym prostym Past Simple: The room was cleaned. • w czasie przyszłym prostym Future Simple: The room will be cleaned. • Wymowa końcówki -ise / ize

Step 16.4?

Strona bierna czasowników nieregularnych • w czasie teraźniejszym prostym Present Simple: The job is done. • w czasie przeszłym prostym Past Simple: The job was done. • w czasie przyszłym prostym Future Simple: The job will be done. • Warianty strony biernej: She was told the truth. / My house was broken into.

Step 16.5?

Przymiotniki złożone zawierające imiesłów bierny: well-done, hard-boiled, middle-aged itp. • Wymowa – kontrasty: _ vs. ed

Step 16.6?

Czasownik have got mieć, posiadać • Czasownik have got to musieć • Porównanie czasowników have i have to oraz have to i have got to • Word Focus: thoughthought

Step 16.7?

Utknąłem w korku. • Utarte zwroty z czasownikiem get: get tired, get late, get lost itp. • Wymowa – kontrasty: ed vs. es • Word Focus: breathbreathe

Step 16.8?

Przymiotniki w połączeniu z przyimkami: frightened of, upset about, related to, known for itp.

Powtórka słownictwa 16

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW