Step 14

Opis

Tematy tego kursu

150 kroków

Step 14.1?

Przeczące konstrukcje bezokolicznikowe wyrażające życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia, nakazy i zakazy skierowane do innych osób: I asked them not to do it. / She would like me never to smoke. • Wymowa – kontrasty: i, y vs. a, ai
Dialog 1. Work
Dialog 2. IT (1)
Dialog 3. Neighbours
Dialog 4. Hotel
Dialog 5. Kids
Dialog 6. Health
Dialog 7. Animals
Dialog 8. IT (2)
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: ADVISE – ADVICE
Nowe słowa
Nagrania

Step 14.2?

Czasowniki modalne w połączeniu z konstrukcjami bezokolicznikowymi wyrażającymi życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia, nakazy i zakazy skierowane do innych osób: You should ask them to do it. / She can tell them not to smoke here.

Step 14.3?

Nieprzechodnie czasowniki frazowe: come over, drop by, listen up, log in, log out, look around, run away, scroll up, scroll down, sit down • Wymowa – kontrasty: ay vs. ale, ail

Step 14.4?

Konstrukcje bezokolicznikowe wzbogacone o zaimki how, where, what oraz which • Twierdzące z pełnym bezokolicznikiem: She taught me how to dance. • Przeczące z pełnym bezokolicznikiem: They instructed us what not to do. • Z niepełnym bezokolicznikiem: He advised us which film we should see.

Step 14.5?

Konstrukcja typu it is + przymiotnik + (for sb) + pełny bezokolicznik: It is easy for me to learn Spanish. • Wymowa końcówki -ey

Step 14.6?

Konstrukcja typu there is + rzeczownik+ (for sb) + pełny bezokolicznik: There is a task for you to do. • Konstrukcja typu make sth + przymiotnik + (for sb) + pełny bezokolicznik: He made it easy for me to do it.

Step 14.7?

Niepełny bezokolicznik po czasownikach • Po czasowniku let pozwalać do wyrażenia pozwolenia: We let them go. • Po czasowniku make powodować, zmuszać do wyrażenia przymusu: They made him talk. • Pełny lub niepełny bezokolicznik po czasowniku help pomagać: I'll help you to wash the car. / I'll help her carry it. • Konstrukcje z pełnym bezokolicznikiem • do wyrażenia pozwolenia: He permitted us to to stay here. • do wyrażenia przymusu: He forced us to practise. • Wymowa końcówki -age

Step 14.8?

Czasowniki w połączeniu z przyimkami: smile at, rely on itp.

Powtórka słownictwa 14

Step 14

Opis

Tematy tego kursu

150 kroków

Step 14.1?

Przeczące konstrukcje bezokolicznikowe wyrażające życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia, nakazy i zakazy skierowane do innych osób: I asked them not to do it. / She would like me never to smoke. • Wymowa – kontrasty: i, y vs. a, ai
Dialog 1. Work
Dialog 2. IT (1)
Dialog 3. Neighbours
Dialog 4. Hotel
Dialog 5. Kids
Dialog 6. Health
Dialog 7. Animals
Dialog 8. IT (2)
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Trudne słowa: ADVISE – ADVICE
Nowe słowa
Nagrania

Step 14.2?

Czasowniki modalne w połączeniu z konstrukcjami bezokolicznikowymi wyrażającymi życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia, nakazy i zakazy skierowane do innych osób: You should ask them to do it. / She can tell them not to smoke here.

Step 14.3?

Nieprzechodnie czasowniki frazowe: come over, drop by, listen up, log in, log out, look around, run away, scroll up, scroll down, sit down • Wymowa – kontrasty: ay vs. ale, ail

Step 14.4?

Konstrukcje bezokolicznikowe wzbogacone o zaimki how, where, what oraz which • Twierdzące z pełnym bezokolicznikiem: She taught me how to dance. • Przeczące z pełnym bezokolicznikiem: They instructed us what not to do. • Z niepełnym bezokolicznikiem: He advised us which film we should see.

Step 14.5?

Konstrukcja typu it is + przymiotnik + (for sb) + pełny bezokolicznik: It is easy for me to learn Spanish. • Wymowa końcówki -ey

Step 14.6?

Konstrukcja typu there is + rzeczownik+ (for sb) + pełny bezokolicznik: There is a task for you to do. • Konstrukcja typu make sth + przymiotnik + (for sb) + pełny bezokolicznik: He made it easy for me to do it.

Step 14.7?

Niepełny bezokolicznik po czasownikach • Po czasowniku let pozwalać do wyrażenia pozwolenia: We let them go. • Po czasowniku make powodować, zmuszać do wyrażenia przymusu: They made him talk. • Pełny lub niepełny bezokolicznik po czasowniku help pomagać: I'll help you to wash the car. / I'll help her carry it. • Konstrukcje z pełnym bezokolicznikiem • do wyrażenia pozwolenia: He permitted us to to stay here. • do wyrażenia przymusu: He forced us to practise. • Wymowa końcówki -age

Step 14.8?

Czasowniki w połączeniu z przyimkami: smile at, rely on itp.

Powtórka słownictwa 14

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW