Step 13

Opis

Tematy tego kursu

149 kroków

Step 13.1?

Konstrukcja be allowed to do wyrażenia pozwolenia i braku pozwolenia • Czasowniki modalne may, can do wyrażenia pozwolenia i pytania o pozwolenie • Czasownik modalny have to do wyrażenia konieczności • Wymowa – kontrasty: oa, ote, ol, ow, oke vs. alk, all, alle, alt, ault, awlt
Dialog 1. Travel (1)
Dialog 2. Airport
Dialog 3. School
Dialog 4. Travel (2)
Dialog 5. Shopping
Dialog 6. Hotel
Dialog 7. Private transport
Dialog 8. Sightseeing
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 13.2?

Zaimki zwrotne zakończone na -self / -selves

Step 13.3?

Konstrukcja bezokolicznikowa have to musieć w czasie teraźniejszym dla osób I, you, we, they, he, she, it • Do wyrażania musu: I have to do it. • Do wyrażania braku musu: I don't have to do it. • W pytaniach o konieczność: Do I have to do it? / Why do I have to do it? • Wymowa – kontrasty: o vs. o+e, oa, ow, ost • Word Focus: stuffstaff

Step 13.4?

Czasownik modalny must musieć do wyrażenia konieczności • Konstrukcja bezokolicznikowa have to musieć do wyrażania musu, braku musu i w pytaniach o konieczność • W czasie przeszłym: I had to do it. • W czasie przyszłym: I will have to do it. • Word Focus: crossacross

Step 13.5?

Czasowniki modalne may, might, must, can, could, should do wyrażenia przypuszczenia, pewności, wnioskowania i prawdopodobieństwa • W zdaniach oznajmujących: It may rain / They might lose / He must be home / It can't be true / It could help / She should be home • W zdaniach przeczących: It may not rain / They might not win / She can't be at work • W zdaniach pytających: Might they win? / Do you think it may rain? • Wymowa – krótkie słowa

Step 13.6?

Różne znaczenia słowa likeLike jako czasownik: I like music.Like jako przyimek: He is like his father

Step 13.7?

Łączenie kilku czasowników w szeregu • Czasowniki modalne (should, can, must) w połączeniu z czasownikami, po których występuje kolejny czasownik w pełnym bezokoliczniku: I must try to do it. • Pełny bezokolicznik lub rzeczownik odsłowny po czasowniku try próbować: I must try to do it. / Let's try talking to them. • Wymowa – kontrasty: ou, ow vs. oa

Step 13.8?

Konstrukcje bezokolicznikowe wyrażające życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia i nakazy skierowane do innych osób: I told him to help me. / She asked me to do it.

Powtórka słownictwa 13

Step 13

Opis

Tematy tego kursu

149 kroków

Step 13.1?

Konstrukcja be allowed to do wyrażenia pozwolenia i braku pozwolenia • Czasowniki modalne may, can do wyrażenia pozwolenia i pytania o pozwolenie • Czasownik modalny have to do wyrażenia konieczności • Wymowa – kontrasty: oa, ote, ol, ow, oke vs. alk, all, alle, alt, ault, awlt
Dialog 1. Travel (1)
Dialog 2. Airport
Dialog 3. School
Dialog 4. Travel (2)
Dialog 5. Shopping
Dialog 6. Hotel
Dialog 7. Private transport
Dialog 8. Sightseeing
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wybierz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 13.2?

Zaimki zwrotne zakończone na -self / -selves

Step 13.3?

Konstrukcja bezokolicznikowa have to musieć w czasie teraźniejszym dla osób I, you, we, they, he, she, it • Do wyrażania musu: I have to do it. • Do wyrażania braku musu: I don't have to do it. • W pytaniach o konieczność: Do I have to do it? / Why do I have to do it? • Wymowa – kontrasty: o vs. o+e, oa, ow, ost • Word Focus: stuffstaff

Step 13.4?

Czasownik modalny must musieć do wyrażenia konieczności • Konstrukcja bezokolicznikowa have to musieć do wyrażania musu, braku musu i w pytaniach o konieczność • W czasie przeszłym: I had to do it. • W czasie przyszłym: I will have to do it. • Word Focus: crossacross

Step 13.5?

Czasowniki modalne may, might, must, can, could, should do wyrażenia przypuszczenia, pewności, wnioskowania i prawdopodobieństwa • W zdaniach oznajmujących: It may rain / They might lose / He must be home / It can't be true / It could help / She should be home • W zdaniach przeczących: It may not rain / They might not win / She can't be at work • W zdaniach pytających: Might they win? / Do you think it may rain? • Wymowa – krótkie słowa

Step 13.6?

Różne znaczenia słowa likeLike jako czasownik: I like music.Like jako przyimek: He is like his father

Step 13.7?

Łączenie kilku czasowników w szeregu • Czasowniki modalne (should, can, must) w połączeniu z czasownikami, po których występuje kolejny czasownik w pełnym bezokoliczniku: I must try to do it. • Pełny bezokolicznik lub rzeczownik odsłowny po czasowniku try próbować: I must try to do it. / Let's try talking to them. • Wymowa – kontrasty: ou, ow vs. oa

Step 13.8?

Konstrukcje bezokolicznikowe wyrażające życzenia, prośby, przypomnienia, polecenia i nakazy skierowane do innych osób: I told him to help me. / She asked me to do it.

Powtórka słownictwa 13

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW