Step 12

Opis

Tematy tego kursu

146 kroków

Step 12.1?

Czasownik have jako czasownik statyczny (I have a car) oraz dynamiczny (I'm having a bath) • Czasownik think jako czasownik statyczny (I think it's perfect) oraz dynamiczny (I'm thinking about it) • Wymowa – kontrasty: ange, aste vs. ang, ast
Dialog 1. Shopping
Dialog 2. Private transport
Dialog 3. Work/Socialising
Dialog 4. Travel/Daily routine
Dialog 5. Clothes/Opinions
Dialog 6. Clothes/Shopping
Dialog 7. Memories/The Past
Dialog 8. Relationships/Love life
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Ćwiczenie 7. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 12.2?

Przymiotniki zakończone na -ful i -less: useful / useless

Step 12.3?

Tworzenie przysłówków sposobu od przymiotników: careful / carefully • Przymiotniki i przysłówki o tej samej formie: hard, fast • Wymowa – kontrasty: o vs. aw, or, ought, aught, al • Word Focus: simplesimply

Step 12.4?

Stopniowanie przysłówków sposobu • Zakończonych na -ly: more slowly, the most slowly • Mających tę samą formę co przymiotnik: faster, the fastest

Step 12.5?

Konstrukcja bezokolicznikowa be going to do sth • W zdaniach twierdzących: I'm going to do it. • W przeczeniach: I'm not going to do it. • W pytaniach: Are you going to do it?Wymowa – kontrasty: ow, oa, oe vs. aw, au • Word Focus: wordworld

Step 12.6?

Różne sposoby wyrażania przyszłości • czas teraźniejszy ciągły Present Continuous (I'm throwing a party on Friday) • czas przyszły prosty Future Simple (I'll buy some wine) • konstrukcja bezokolicznikowa be going to do sth (I'm going to buy them a present)

Step 12.7?

Rzeczowniki złożone: bookshop, headteacher, sports star • Wymowa – kontrasty: all vs. old

Step 12.8?

Czasownik modalny should do wyrażenia powinności / zalecenia • W zdaniach oznajmujących: I should do it. • W przeczeniach: I shouldn't do it. • W pytaniach: Should I do it? • Word Focus: choosechoice

Powtórka słownictwa 12

Step 12

Opis

Tematy tego kursu

146 kroków

Step 12.1?

Czasownik have jako czasownik statyczny (I have a car) oraz dynamiczny (I'm having a bath) • Czasownik think jako czasownik statyczny (I think it's perfect) oraz dynamiczny (I'm thinking about it) • Wymowa – kontrasty: ange, aste vs. ang, ast
Dialog 1. Shopping
Dialog 2. Private transport
Dialog 3. Work/Socialising
Dialog 4. Travel/Daily routine
Dialog 5. Clothes/Opinions
Dialog 6. Clothes/Shopping
Dialog 7. Memories/The Past
Dialog 8. Relationships/Love life
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wpisz lub powiedz
Ćwiczenie 6. Wybierz
Ćwiczenie 7. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 12.2?

Przymiotniki zakończone na -ful i -less: useful / useless

Step 12.3?

Tworzenie przysłówków sposobu od przymiotników: careful / carefully • Przymiotniki i przysłówki o tej samej formie: hard, fast • Wymowa – kontrasty: o vs. aw, or, ought, aught, al • Word Focus: simplesimply

Step 12.4?

Stopniowanie przysłówków sposobu • Zakończonych na -ly: more slowly, the most slowly • Mających tę samą formę co przymiotnik: faster, the fastest

Step 12.5?

Konstrukcja bezokolicznikowa be going to do sth • W zdaniach twierdzących: I'm going to do it. • W przeczeniach: I'm not going to do it. • W pytaniach: Are you going to do it?Wymowa – kontrasty: ow, oa, oe vs. aw, au • Word Focus: wordworld

Step 12.6?

Różne sposoby wyrażania przyszłości • czas teraźniejszy ciągły Present Continuous (I'm throwing a party on Friday) • czas przyszły prosty Future Simple (I'll buy some wine) • konstrukcja bezokolicznikowa be going to do sth (I'm going to buy them a present)

Step 12.7?

Rzeczowniki złożone: bookshop, headteacher, sports star • Wymowa – kontrasty: all vs. old

Step 12.8?

Czasownik modalny should do wyrażenia powinności / zalecenia • W zdaniach oznajmujących: I should do it. • W przeczeniach: I shouldn't do it. • W pytaniach: Should I do it? • Word Focus: choosechoice

Powtórka słownictwa 12

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW