Step 10

Opis

Tematy tego kursu

147 kroków

Step 10.1?

Pytania o godzinę i podawanie godziny: What time is it? / It's two o'clock. • Okoliczniki czasu: at about five, at half past four, at a quarter past eight • Wymowa liter ought / aught
Dialog 1. Time (1)
Dialog 2. Time (2)
Dialog 3. Work
Dialog 4. Hotel
Dialog 5. Public transport (1)
Dialog 6. Public transport (2)
Dialog 7. Meetings (1)
Dialog 8. Meetings (2)
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 10.2?

Wiek i daty • Rozmawianie o wieku: How old is he? / He is thirty. • Rozmawianie o dacie urodzenia: When were you born? / I was born on the third of October 1997. • Rozmawianie o datach: What date is it? / It's the second of March. • Liczebniki od 10 do 1000 • Liczebniki porządkowe: first, second, third, fourth • Przysłówki about, over, more than, less than do wyrażenia przybliżeń: about twenty, over thirty, more than forty, less than fifty

Step 10.3?

Połączenia czasowników do robić oraz go iść z imiesłowem czynnym gerund: • do the cooking, do the cleaning, do the washing-up, do the driving, do the talkinggo sailing, go clubbing, go fishing, go sightseeing, go jogging, go hiking, go clubbing, go parachuting, go swimming • Czasowniki do, play i go w połączeniu z nazwami sportów i gier: do karate, play tennis, play poker, go swimming • Wymowa liter ew, eu

Step 10.4?

Bezokolicznik celu: He works a lot to earn more money. • Zdania przeczące z bezokolicznikiem celu – konstrukcja so as not to

Step 10.5?

Czas i odległość • Pytania o czas trwania i odległość w przestrzeni: How long is it? / How far is it? • Podawanie czasu trwania i odległości w przestrzeni: twenty minutes long / ten kilometres away • Przymiotniki złożone: ten-minute drive / five-minute walk • Przysłówki about, over do wyrażenia przybliżeń: over seven hours / about fifteen minutes • Stopień wyższy nieregularnego przysłówka far: further • Wymowa liter igh

Step 10.6?

Wielkości i miary • Pytanie o wielkość: How long is it? / How tall is he? • Podawanie wielkości miar wraz z przymiotnikami long, wide, high, tall • Przysłówek stopnia too • Porównywanie wielkości za pomocą spójnika than • Word Focus: fit feet feed • Word Focus: foot food

Step 10.7?

Zdania rzeczownikowe z that • Po czasownikach hear, know, believe, say, think, understand • Po przymiotnikach sure, afraid, convinced, worried • Utarte wyrażenia z czasownikiem get: get married, get lost, get ready, get nervous, get angry • Wymowa liter ow • Word Focus: quitquitequiet

Step 10.8?

Czas przyszły prosty Future Simple dla osób I, you, we, they • Zdania oznajmujące: I will do it. • Zdania przeczące: I won't do it. • Pytania ogólne: Will you do it? • Word Focus: wantwon't

Powtórka słownictwa 10

Step 10

Opis

Tematy tego kursu

147 kroków

Step 10.1?

Pytania o godzinę i podawanie godziny: What time is it? / It's two o'clock. • Okoliczniki czasu: at about five, at half past four, at a quarter past eight • Wymowa liter ought / aught
Dialog 1. Time (1)
Dialog 2. Time (2)
Dialog 3. Work
Dialog 4. Hotel
Dialog 5. Public transport (1)
Dialog 6. Public transport (2)
Dialog 7. Meetings (1)
Dialog 8. Meetings (2)
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Przeczytaj
Ćwiczenie 2. Wpisz
Ćwiczenie 3. Wybierz
Ćwiczenie 4. Wybierz
Ćwiczenie 5. Wybierz
Nowe słowa
Nagrania

Step 10.2?

Wiek i daty • Rozmawianie o wieku: How old is he? / He is thirty. • Rozmawianie o dacie urodzenia: When were you born? / I was born on the third of October 1997. • Rozmawianie o datach: What date is it? / It's the second of March. • Liczebniki od 10 do 1000 • Liczebniki porządkowe: first, second, third, fourth • Przysłówki about, over, more than, less than do wyrażenia przybliżeń: about twenty, over thirty, more than forty, less than fifty

Step 10.3?

Połączenia czasowników do robić oraz go iść z imiesłowem czynnym gerund: • do the cooking, do the cleaning, do the washing-up, do the driving, do the talkinggo sailing, go clubbing, go fishing, go sightseeing, go jogging, go hiking, go clubbing, go parachuting, go swimming • Czasowniki do, play i go w połączeniu z nazwami sportów i gier: do karate, play tennis, play poker, go swimming • Wymowa liter ew, eu

Step 10.4?

Bezokolicznik celu: He works a lot to earn more money. • Zdania przeczące z bezokolicznikiem celu – konstrukcja so as not to

Step 10.5?

Czas i odległość • Pytania o czas trwania i odległość w przestrzeni: How long is it? / How far is it? • Podawanie czasu trwania i odległości w przestrzeni: twenty minutes long / ten kilometres away • Przymiotniki złożone: ten-minute drive / five-minute walk • Przysłówki about, over do wyrażenia przybliżeń: over seven hours / about fifteen minutes • Stopień wyższy nieregularnego przysłówka far: further • Wymowa liter igh

Step 10.6?

Wielkości i miary • Pytanie o wielkość: How long is it? / How tall is he? • Podawanie wielkości miar wraz z przymiotnikami long, wide, high, tall • Przysłówek stopnia too • Porównywanie wielkości za pomocą spójnika than • Word Focus: fit feet feed • Word Focus: foot food

Step 10.7?

Zdania rzeczownikowe z that • Po czasownikach hear, know, believe, say, think, understand • Po przymiotnikach sure, afraid, convinced, worried • Utarte wyrażenia z czasownikiem get: get married, get lost, get ready, get nervous, get angry • Wymowa liter ow • Word Focus: quitquitequiet

Step 10.8?

Czas przyszły prosty Future Simple dla osób I, you, we, they • Zdania oznajmujące: I will do it. • Zdania przeczące: I won't do it. • Pytania ogólne: Will you do it? • Word Focus: wantwon't

Powtórka słownictwa 10

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW