Step 1

Opis

Tematy tego kursu

156 kroków

Step 1.1?

Zwroty grzecznościowe na powitanie, pożegnanie itp. • Wymowa liter a, a…e
Dialog 1. Hi
Dialog 2. Good morning
Dialog 3. Good afternoon
Dialog 4. Goodbye
Dialog 5. Thank you
Dialog 6. I am sorry
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Wybierz
Ćwiczenie 2. Przeczytaj
Nowe słowa
Nagrania

Step 1.2?

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego am, are dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Spójnik or • Nazwy krajów i narodowości

Step 1.3?

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego am, are dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Przedimek nieokreślony a • Wymowa litery a

Step 1.4?

Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego (Present Simple): is dla osób he oraz she • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące

Step 1.5?

Zaimki this oraz it • Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego is dla osoby it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Wymowa litery a przed dwiema spółgłoskami

Step 1.6?

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego are, is, am dla osób I, you, he, she, it • Pytania szczegółowe (wh- questions) • Pisownia nazw krajów i kontynentów

Step 1.7?

Zaimki dzierżawcze my, your, his, her • Wymowa kontrasty: a (krótkie) vs. a (długie)

Step 1.8?

Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego are dla osób we, you, they • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące

Step 1.9?

Zaimki dzierżawcze our, your, their, its • Wymowa – kontrasty: e (krótkie) vs. a (krótkie) • Word Focus: its – it's … • Word Focus: their – they're • Word Focus: your – you're • Word Focus: his – he's

Powtórka słownictwa 1

Step 1

Opis

Tematy tego kursu

156 kroków

Step 1.1?

Zwroty grzecznościowe na powitanie, pożegnanie itp. • Wymowa liter a, a…e
Dialog 1. Hi
Dialog 2. Good morning
Dialog 3. Good afternoon
Dialog 4. Goodbye
Dialog 5. Thank you
Dialog 6. I am sorry
Gramatyka
Zasady wymowy
Ćwiczenie wymowy 1
Ćwiczenie wymowy 2
Ćwiczenie 1. Wybierz
Ćwiczenie 2. Przeczytaj
Nowe słowa
Nagrania

Step 1.2?

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego am, are dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Spójnik or • Nazwy krajów i narodowości

Step 1.3?

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego am, are dla osób I, you • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Przedimek nieokreślony a • Wymowa litery a

Step 1.4?

Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego (Present Simple): is dla osób he oraz she • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące

Step 1.5?

Zaimki this oraz it • Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego is dla osoby it • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące • Wymowa litery a przed dwiema spółgłoskami

Step 1.6?

Czasownik be być w formach czasu teraźniejszego are, is, am dla osób I, you, he, she, it • Pytania szczegółowe (wh- questions) • Pisownia nazw krajów i kontynentów

Step 1.7?

Zaimki dzierżawcze my, your, his, her • Wymowa kontrasty: a (krótkie) vs. a (długie)

Step 1.8?

Czasownik be być w formie czasu teraźniejszego are dla osób we, you, they • Zdania twierdzące i przeczące oraz pytania ogólne • Krótkie odpowiedzi twierdzące i przeczące

Step 1.9?

Zaimki dzierżawcze our, your, their, its • Wymowa – kontrasty: e (krótkie) vs. a (krótkie) • Word Focus: its – it's … • Word Focus: their – they're • Word Focus: your – you're • Word Focus: his – he's

Powtórka słownictwa 1

Right Menu Icon
SteppsEnglish

FREE
VIEW